Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 01 - 10 - 2019
100%

Ngày 30.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm

Báo cáo đề dẫn tọa đàm nhấn mạnh: Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, tạo những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… 

Tại buổi tọa đàm, tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung như: Khẳng định vai trò, vị trí của công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W gắn với các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới…
 

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019...

Để công tác tham mưu, giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả tốt trong thời gian tới, phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh học tập quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tránh bệnh quan liêu trong công tác tham mưu, không sát với thực tế địa phương, đơn vị.

Thứ ba, tăng cường tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện kiểm tra, giám sát việc đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quan tâm, hình thức; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Thứ tư, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai Chỉ thị. Qua đó, kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; chủ động biểu dương các điển hình tiên tiến; phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. 

Thứ năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát hiện và nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan làm công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện tốt nội dung chủ đề toàn khóa và chuyên đề các năm trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị với hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả...

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh(04/06/2020 9:14 SA)

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh(04/06/2020 9:02 SA)

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”(04/06/2020 9:01 SA)

Tổng thống Nga V. Putin ký sắc lệnh về chính sách ngăn chặn hạt nhân(04/06/2020 7:28 SA)

Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận (04/06/2020 7:25 SA)

°
1204 người đang online