Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Đăng ngày 25 - 01 - 2019
100%

Ngày 21/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 314/BNV-CCHC hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh.

​Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nộ vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND cấp tỉnh căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Công văn này.

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của tỉnh phải do lãnh đạo UBND cấp tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở báo cáo đã được phê duyệt, các tỉnh tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC.

Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê theo hướng dẫn này, các tỉnh có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của tỉnh.

Các tệp tin điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (.pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

Thời gian các tỉnh tiến hành tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm thực hiện theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm do Bộ Nội vụ ban hành. Sau thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

Tin liên quan

Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường(16/10/2019 8:36 SA)

Hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã(16/10/2019 8:33 SA)

Quy định điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa(16/10/2019 8:33 SA)

Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/10/2019 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030(15/10/2019 9:31 SA)

Tin mới nhất

Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường(16/10/2019 8:36 SA)

Hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã(16/10/2019 8:33 SA)

Quy định điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa(16/10/2019 8:33 SA)

Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(15/10/2019 3:28 CH)

Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030(15/10/2019 9:31 SA)

°
1723 người đang online