Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Đăng ngày 25 - 01 - 2019
100%

Ngày 21/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 314/BNV-CCHC hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh.

​Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nộ vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND cấp tỉnh căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Công văn này.

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của tỉnh phải do lãnh đạo UBND cấp tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở báo cáo đã được phê duyệt, các tỉnh tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng, nội dung giải trình vào phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC.

Ngoài việc cung cấp các tài liệu kiểm chứng được liệt kê theo hướng dẫn này, các tỉnh có thể bổ sung các tài liệu kiểm chứng khác (nếu có) đủ độ tin cậy để chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của tỉnh.

Các tệp tin điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là bản chụp của văn bản giấy dưới dạng ảnh (.pdf) hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

Thời gian các tỉnh tiến hành tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm thực hiện theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC hàng năm do Bộ Nội vụ ban hành. Sau thời hạn quy định, phần mềm sẽ tự động khóa.

Tin liên quan

Sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương tại Viettel từ ngày 15/8/2020(06/07/2020 9:40 SA)

Quy định về việc cấp giấy thông hành(06/07/2020 9:39 SA)

Bổ sung 3 Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam...(06/07/2020 9:38 SA)

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông(06/07/2020 9:13 SA)

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (06/07/2020 9:12 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương tại Viettel từ ngày 15/8/2020(06/07/2020 9:40 SA)

Quy định về việc cấp giấy thông hành(06/07/2020 9:39 SA)

Bổ sung 3 Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam...(06/07/2020 9:38 SA)

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông(06/07/2020 9:13 SA)

Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (06/07/2020 9:12 SA)

°
640 người đang online