Không mở rộng diện tích trồng mới một số cây ăn quả chủ lực của tỉnh

Đăng ngày 11 - 01 - 2019
100%

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 3708/UBND-KT2 về việc chỉ đạo phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất bền vững, hiệu quả kinh tế cao.

Công văn nêu rõ, diện tích một số cây ăn quả của tỉnh như nhãn, chuối, cam đã vượt so với định hướng quy hoạch phát triển cây ăn quả của tỉnh đến năm 2020; đồng thời theo số liệu đánh giá tình hình phát triển cây ăn quả của cả nước, diện tích một số cây ăn quả có biểu hiện “tăng trưởng nóng” đặc biệt là cây có múi, dẫn đến nguồn cung có dấu hiệu vượt cầu; để đảm bảo phát triển cây ăn quả của tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, trong đó đặc biệt là không mở rộng diện tích một số cây ăn quả chủ lực của tỉnh, cụ thể như sau:

Đối với cây nhãn: Không mở rộng diện tích trồng mới, ổn định diện tích hiện có, tập trung cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng các giống nhãn chủ lực của tỉnh; thay thế những diện tích nhãn đã già cỗi, diện tích trồng các giống nhãn cho hiệu quả thấp bằng các giống nhãn ngon (giống đã được công nhận là cây đầu dòng của tỉnh); ưu tiên phát triển các giống nhãn chín sớm, chín muộn để rải vụ thu hoạch, cân đối cơ cấu trà vụ: Nhãn chín sớm chiếm từ 10-15%, chín chính vụ chiếm từ 40-45% và chín muộn từ 35-40%; đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen, giống nhãn quý (đường phèn, nhãn cùi…)

Đối với cây có múi: Ổn định diện tích trồng cam hiện có (khoảng 1.800ha), không phát triển trồng mới diện tích cây cam, tập trung cải tạo giống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; ưu tiên phát triển, chuyển đổi sang trồng bưởi, quýt, cây có múi làm cảnh.

Đối với cây chuối: Không phát triển, trồng mới cây chuối, giữ ổn định diện tích trồng chuối khoảng 2.000ha; những diện tích chuối cho hiệu quả thấp cần chuyển sang trồng cây dược liệu, hoa cây cảnh và các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng số lượng, diện tích vùng sản xuất cây ăn quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với thành lập, phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; chú trọng công tác xây dựng, bảo vệ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm cây ăn quả; chú ý thiết kế bao bì đẹp, có tem truy xuất nguồn gốc, nhãn, mác, sản phẩm, địa chỉ sản xuất rõ ràng để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc cũng như liên hệ mua sản phẩm; tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội (17/06/2019 7:47 SA)

Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một...(17/06/2019 7:46 SA)

Xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài(17/06/2019 7:45 SA)

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế(17/06/2019 7:45 SA)

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao...(17/06/2019 7:44 SA)

°
579 người đang online