Doanh thu của các làng nghề ở Hưng Yên đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng

Đăng ngày 11 - 01 - 2019
100%

Năm 2018, toàn tỉnh có 54 làng nghề hoạt động. Các làng nghề hoạt động theo từng nhóm nghề khác nhau, với hơn 11,3 nghìn cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 33 nghìn lao động. Năm 2018, doanh thu của các làng nghề đạt trên 7,2 nghìn tỷ đồng. Một số làng nghề hoạt động hiệu quả như: Làng nghề hoa, cây cảnh Xuân Quan (Văn Giang); làng nghề mộc Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ); làng nghề truyền thống đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Văn Lâm)... 
 
Việc phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn đã khai thác tốt hạ tầng cơ sở, tận dụng được nguồn lao động, nguyên liệu tại chỗ của địa phương, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Tin liên quan

Xã Chỉ Đạo đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(18/03/2019 8:34 SA)

Văn Lâm chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi(16/03/2019 1:40 CH)

Hưng Yên: Triển khai đợt 2 tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và môi trường(13/03/2019 8:47 SA)

Hưng Yên: Thu ngân sách nội địa tăng 23,8%(12/03/2019 8:46 SA)

Mỹ Hào chủ động phòng chống dịch tả lợn Châu Phi(12/03/2019 8:44 SA)

Tin mới nhất

Tinh gọn đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã Liêu Xá(20/03/2019 8:18 SA)

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Văn Lâm(20/03/2019 8:17 SA)

Hưng Yên sẽ tăng cường truyền thông về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch(19/03/2019 8:21 SA)

Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên kỷ niệm 60 năm thành lập(18/03/2019 8:36 SA)

Xã Chỉ Đạo đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(18/03/2019 8:34 SA)

°
740 người đang online