Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Đăng ngày 12 - 09 - 2018
100%

Ngày 28/08/2018, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Thông tư này quy định quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội và xã, phường, thị trấn.

Thông tư này áp dụng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em; cộng tác viên bảo vệ trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội; Ủy ban nhân dân các cấp; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các nguyên tắc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:  Bảo đảm sự tham gia của trẻ em; Bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử; Bảo đảm bảo mật thông tin, việc tiết lộ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

 Các bước thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin.

- Xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh | hưởng bởi HIV/AIDS.

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS: Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS lập danh sách trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS sau khi tiếp cận với trẻ em và gia đình trẻ em, thu thập các thông tin tổng quát về trẻ em và các thành viên khác trong gia đình của trẻ em và nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo mẫu quy định.

Giám đốc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trẻ em thu thập đầy đủ các thông tin về trẻ em và nhu cầu của trẻ em theo mẫu quy định.

Thông tin về trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có trách nhiệm đánh giá, xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo các dịch vụ sau: Chăm sóc sức khỏe: Khám, chữa bệnh, xét nghiệm xác định tình trạng nhiễm HIV/AIDS, điều trị thuốc kháng HIV, thẻ bảo hiểm y tế; Hỗ trợ dinh dưỡng: Trẻ em không đủ ăn, suy dinh dưỡng, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em thiếu kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em; Hỗ trợ giáo dục: Hỗ trợ để trẻ em được đi học, sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, học phí; Hỗ trợ tâm lý: Tư vấn tại chỗ hoặc chuyển trẻ em đến tư vấn, trị liệu tại các cơ sở chuyên sâu về tâm lý; Phúc lợi xã hội…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức có liên quan, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo quy định tại Thông tư này. Báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình và kết quả trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp cung cấp các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; hướng dẫn các Trung tâm y tế, các bệnh viện, các trạm y tế tiếp nhận khám bệnh, điều trị cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và chia sẻ thông tin liên quan đến trẻ em với người chịu trách nhiệm quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục cho trẻ em; hướng dẫn các trường học tiếp nhận trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đến trường, thực hiện chính sách, quy định về giáo dục đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; hạn chế tình trạng kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy trình quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, thành phố; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện Thông tư này tại địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các chính sách hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.

Tin liên quan

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội (17/06/2019 7:47 SA)

Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một...(17/06/2019 7:46 SA)

Xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài(17/06/2019 7:45 SA)

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế(17/06/2019 7:45 SA)

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao...(17/06/2019 7:44 SA)

Tin mới nhất

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội (17/06/2019 7:47 SA)

Bộ Nội vụ công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một...(17/06/2019 7:46 SA)

Xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài(17/06/2019 7:45 SA)

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế(17/06/2019 7:45 SA)

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao...(17/06/2019 7:44 SA)

°
521 người đang online