Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đăng ngày 09 - 08 - 2018
100%

Ngày 20/7/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Thông tư quy định các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và trách nhiệm thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Cụ thể, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám, chữa bệnh: Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn; Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch; Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn; Vệ sinh tay; Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa dựa theo đường lây truyền và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế; Quản lý và xử lý đồ vải y tế; Quản lý chất thải y tế; Vệ sinh môi trường bệnh viện; An toàn thực phẩm; Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật; Phòng chống dịch bệnh; Quản lý hóa chất, vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn:

- bệnh viện có từ 150 giường bệnh trở lên phải tổ chức hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm: Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa hoặc bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn; Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Bệnh viện có dưới 150 giường bệnh tối thiểu phải có bộ phận kiểm soát nhiễm thuộc phòng kế hoạch tổng hợp, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và có người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn làm việc toàn thời gian, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc văn bằng về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Cơ sở khám, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú tối thiểu phải phân công một người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý. Phân công bộ phận và cán bộ làm đầu mối phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn của Sở Y tế. Cán bộ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn có trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp ngành học thuộc khối ngành sức khỏe, có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc văn bằng đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, vật tư, bố trí nhân lực bảo đảm yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn. Khi thực hiện xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phải có sự tham gia tư vấn của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn. Xây dựng nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm thực hiện các quy định về: giờ thăm; biện pháp cách ly; vệ sinh tay; vệ sinh cá nhân; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân; vệ sinh bệnh viện và phân loại chất thải y tế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tin liên quan

Quyết định Phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh...(21/08/2018 8:56 SA)

Quy định về trường hợp đặc biệt bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền(20/08/2018 2:26 CH)

Phê duyệt biên chế công chức năm 2019(17/08/2018 9:48 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy...(16/08/2018 3:34 CH)

Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin...(16/08/2018 11:18 SA)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018.(15/08/2018 2:36 CH)

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hồ, đập(13/08/2018 7:33 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP(13/08/2018 7:32 SA)

Tin mới nhất

Quyết định Phê duyệt Chương trình truyền thông về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh...(21/08/2018 8:56 SA)

Quy định về trường hợp đặc biệt bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền(20/08/2018 2:26 CH)

Phê duyệt biên chế công chức năm 2019(17/08/2018 9:48 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy...(16/08/2018 3:34 CH)

Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin...(16/08/2018 11:18 SA)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018.(15/08/2018 2:36 CH)

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hồ, đập(13/08/2018 7:33 SA)

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP(13/08/2018 7:32 SA)

°
1218 người đang online