Giải ngân vốn đầu tư ở Hưng Yên đạt thấp

Đăng ngày 09 - 08 - 2018
100%

Hết 7 tháng năm 2018, kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển của tỉnh Hưng Yên mới đạt trên 1.300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp cả năm là trên 3.400 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư phát triển của Hưng Yên mới đạt 38,9% dự toán

Trong đó, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ mới được 14,5 tỷ đồng, bằng 4,5% dự toán; giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm cả dự toán năm 2017 kéo dài quyết toán sang năm 2018 được hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán.

Nguyên nhân đạt thấp là các khoản đầu tư lớn như vốn vay 171 tỷ đồng của Ngân hàng thế giới cho dự án các nhà máy nước phụ thuộc vào niên độ cấp phát vốn bắt đầu từ tháng 10 năm 2018 mới chuyển tiền và vốn trái phiếu chính phủ cho Dự án đê tả sông Luộc chậm triển khai.

Ngoài ra chủ đầu tư cấp huyện, nhà thầu chưa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn./.

Tin liên quan

Sôi nổi khí thế lao động, sản xuất đầu xuân(13/02/2019 8:47 SA)

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân(13/02/2019 8:34 SA)

Hưng Yên: Sản xuất, tiêu thụ thủy sản an toàn theo chuỗi(12/02/2019 8:39 SA)

Hưng Yên: Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư(11/02/2019 8:01 SA)

Hưng Yên: Thị trường sau tết ổn định(11/02/2019 7:59 SA)

Tin mới nhất

Văn Lâm: Gặp mặt người con quê hương đang công tác tại Trung ương và tỉnh(14/02/2019 8:11 SA)

Sôi nổi khí thế lao động, sản xuất đầu xuân(13/02/2019 8:47 SA)

Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân(13/02/2019 8:34 SA)

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết(12/02/2019 10:58 SA)

Hưng Yên: Sản xuất, tiêu thụ thủy sản an toàn theo chuỗi(12/02/2019 8:39 SA)

°
1413 người đang online