Giải ngân vốn đầu tư ở Hưng Yên đạt thấp

Đăng ngày 09 - 08 - 2018
100%

Hết 7 tháng năm 2018, kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển của tỉnh Hưng Yên mới đạt trên 1.300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp cả năm là trên 3.400 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư phát triển của Hưng Yên mới đạt 38,9% dự toán

Trong đó, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ mới được 14,5 tỷ đồng, bằng 4,5% dự toán; giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm cả dự toán năm 2017 kéo dài quyết toán sang năm 2018 được hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán.

Nguyên nhân đạt thấp là các khoản đầu tư lớn như vốn vay 171 tỷ đồng của Ngân hàng thế giới cho dự án các nhà máy nước phụ thuộc vào niên độ cấp phát vốn bắt đầu từ tháng 10 năm 2018 mới chuyển tiền và vốn trái phiếu chính phủ cho Dự án đê tả sông Luộc chậm triển khai.

Ngoài ra chủ đầu tư cấp huyện, nhà thầu chưa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn./.

Tin liên quan

Hiệu quả từ trồng cam theo quy trình Vietgap ở thành phố Hưng Yên(14/11/2018 8:46 SA)

Nhiều doanh nghiệp nhà nước ở Hưng Yên có số nộp thuế tăng cao(12/11/2018 9:15 SA)

Cầu La Tiến nối Hưng Yên với Thái Bình sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020(12/11/2018 9:13 SA)

Chuyển đổi sản xuất ở Kim Động cần phù hợp với quy hoạch(09/11/2018 8:23 SA)

Khoái Châu ước thu trên 1.400 tấn cam Vinh(08/11/2018 8:36 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ trên...(16/11/2018 8:31 SA)

Trường THCS Đoàn Thị Điểm huyện Yên Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba(16/11/2018 8:28 SA)

Hiệu quả từ trồng cam theo quy trình Vietgap ở thành phố Hưng Yên(14/11/2018 8:46 SA)

Nhiều doanh nghiệp nhà nước ở Hưng Yên có số nộp thuế tăng cao(12/11/2018 9:15 SA)

Cầu La Tiến nối Hưng Yên với Thái Bình sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020(12/11/2018 9:13 SA)

°
2833 người đang online