Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất

Đăng ngày 02 - 08 - 2018
100%

Ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quy định nêu rõ hệ số điều chỉnh giá đất (K) trong các trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở tại Điều 2 trong đó với các mốc thời gian sử dụng đất ở khác nhau thì hệ số điều chỉnh giá đất (K) khác nhau: Trước ngày 15/10/1993 là thời điểm trước ngày Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực thi hành; từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 là thời điểm trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành.

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) khi Nhà nước cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất (K) tính thu tiền sử dụng đất bằng hệ số điều chỉnh giá đất (K) UBND tỉnh ban hành để xác định giá đất cụ thể (giá khởi điểm) đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn tỉnh tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng vị trí, tuyến đường (Áp dụng cho loại đất trước và sau khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở).

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) trong các trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) đối với hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất, khu đất có giá trị dưới 20 tỷ tính theo giá đất quy định tại Bảng giá đất của UBND tỉnh tại thời điểm được Nhà nước công nhận: Hệ số K bằng 1,2 lần.

Về áp dụng phân lớp khi xác định giá đất cho phần diện tích trong và ngoài hạn mức giao, công nhận đất ở trong các trường hợp quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy định như sau: Lớp 1 là trong phạm vi 20m đầu tiên tính từ chỉ giới lưu không của đường, phố chính (nếu có) được tính bằng 100% giá đất theo hệ số (K). Lớp 2 là tính từ cuối lớp 1 cho đến hết thửa đất hoặc khu đất được tính bằng 60% theo hệ số (K).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018; thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và số 1304/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 về việc áp dụng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất phần diện tích chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Tin liên quan

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất(03/06/2020 9:26 SA)

Nghị định quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức(03/06/2020 9:25 SA)

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

°
1283 người đang online