MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 01 - 08 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 6 tháng 7 Tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     109,78
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 183 1.115 113,53
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 2.563 17.592 110,95
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     105,11
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.207 8.113 111,31
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.495 16.578 110,60
 

Tin liên quan

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (30/05/2019 8:52 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019(30/05/2019 8:51 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(04/05/2019 10:33 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019(04/05/2019 10:31 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 2 và 2 tháng năm 2019(26/03/2019 8:48 SA)

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (30/05/2019 8:52 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019(30/05/2019 8:51 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(04/05/2019 10:33 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019(04/05/2019 10:31 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 3 và quý I năm 2019(05/04/2019 8:39 SA)

°
559 người đang online