Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới.

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Ngày 29/6/2018, Văn phòng chính phủ đã gửi Công văn số 6158/VPCP-QHĐP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân.

Theo Công văn, ngày 09 tháng 4 năm 2018, tại Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam với chủ đề "Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới". Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xây dựng chương trình thương hiệu nông sản chủ lực; kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các đối tác có liên quan nhằm sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.

- Công bố rộng rãi các thông tin về thị trường nông sản như: giá, sản lượng, dự báo và định hướng thị trường… lên Website và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp thông tin chính thống và đáng tin cậy cho người nông dân, người sản xuất, doanh nghiệp… để chủ động trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên thị trường; chỉ đạo các cơ sở nghiên cứu trong nước cung cấp đủ nhu cầu về các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với lợi thế từng vùng miền.

- Rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện, sâu sắc tất cả các chính sách đang thực hiện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời, phân tích dự báo bối cảnh tình hình mới, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ban hành các chính sách mới (đất đai, hạ tầng, tài chính, tín dụng, đào tạo, khoa học công nghệ, thương mại...)

- Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho nông dân về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản phẩm an toàn, vai trò và tác động của kinh tế hợp tác đối với kinh tế hộ gia đình.

+ Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo hệ thống thương vụ tại nước ngoài đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đưa hàng hóa nông sản Việt Nam thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị tại các quốc gia, tổ chức tuần hàng Việt Nam, vận động doanh nghiệp trong nước tham gia trưng bày sản phẩm nông sản giới thiệu tại nước sở tại.

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tổng kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

- Tập trung tháo gỡ rào cản kỹ thuật, nhất là các rào cản đang vướng mắc tại một số thị trường lớn như: EU, Mỹ, Trung Quốc đối với các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu chủ lực;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ “Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản”.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổ chức xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đối với dự án tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn.

- Chuẩn bị để Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tích tụ đất đai tại tỉnh Lâm Đồng vào thời gian tới.

+ Bộ Tài chính: Tiếp tục cấp bổ sung ngân sách hàng năm cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân do Hội Nông dân Việt Nam quản lý để hỗ trợ nông dân học tập kỹ năng sản xuất và có vốn phục vụ sản xuất theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ mức vốn cấp bổ sung cụ thể; triển khai Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

+ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 - Chú trọng phát triển các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo xây dựng trên địa bàn mỗi tỉnh các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, cánh đồng lớn, sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ nông nghiệp có hiệu quả. Rà soát, đánh giá kết quả xây dựng hợp tác xã, thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo cơ chế, chính sách hiện hành để thúc đẩy tổ hợp tác phát triển.

- Công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, thủ tục thuê và nhận thuê đất nông nghiệp, giá thuê và cho thuê theo kỳ hạn, mục đích sử dụng đất của hộ nông dân và doanh nghiệp trong vùng dự án.

- Xây dựng, ban hành giá dịch vụ và công bố rõ mức phí vệ sinh đóng góp của người dân và mức hỗ trợ của nhà nước, bảo đảm duy trì ổn định hoạt động dịch vụ môi trường trên địa bàn; ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

- Hàng năm, tùy theo ngân sách địa phương, cân đối cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện từ ngân sách địa phương theo Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Chính phủ đã thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

Tin liên quan

Quy định mới về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh(15/02/2019 2:58 CH)

Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển(15/02/2019 2:57 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành(15/02/2019 2:56 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt(14/02/2019 2:46 CH)

Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam(14/02/2019 2:45 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh(15/02/2019 2:58 CH)

Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển(15/02/2019 2:57 CH)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành(15/02/2019 2:56 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt(14/02/2019 2:46 CH)

Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam(14/02/2019 2:45 CH)

°
1365 người đang online