MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 6 NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 6 tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP theo giá so sánh Tỷ đồng 24.604 108.68
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   109,63
3 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 14.069 109.33
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 12.156 111.18
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   105.03
6 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 418.645 109.26
7 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 502.331 110.55

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (30/05/2019 8:52 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019(30/05/2019 8:51 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(04/05/2019 10:33 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019(04/05/2019 10:31 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 3 và quý I năm 2019(05/04/2019 8:39 SA)

°
473 người đang online