MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 6 NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 6 tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP theo giá so sánh Tỷ đồng 24.604 108.68
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   109,63
3 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 14.069 109.33
4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 12.156 111.18
5 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   105.03
6 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 418.645 109.26
7 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 502.331 110.55

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (12/02/2019 8:28 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2019(12/02/2019 8:27 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN (02/01/2019 2:03 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2018(02/01/2019 2:02 CH)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN(03/12/2018 1:09 CH)

°
1531 người đang online