Điều kiện cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Ngày 26/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: Đối tượng được bảo lãnh; người bảo lãnh; người nhận bảo lãnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Đối tượng được bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý nợ công, đáp ứng đủ các điều kiện cấp bảo lãnh theo quy định.

Theo Nghị định, điều kiện được cấp bảo lãnh Chính phủ đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Quản lý nợ công. Cụ thể, có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động liên tục ít nhất 3 năm trước ngày nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh, đề nghị cấp bảo lãnh; không bị lỗ trong 3 năm liền kề gần nhất theo báo cáo kiểm toán, trừ các khoản lỗ do thực hiện chính sách của Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không có nợ quá hạn tại thời điểm đề nghị cấp bảo lãnh, gồm nợ quá hạn với cơ quan cho vay lại được quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Quản lý nợ công, nợ quá hạn với Quỹ Tích lũy trả nợ, nợ quá hạn với bên cho vay đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng khác.

Có phương án tài chính dự án khả thi được Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định; có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kèm theo kế hoạch bố trí vốn chủ sở hữu cụ thể theo tiến độ thực hiện dự án.

Trong trường hợp phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều kiện được cấp bảo lãnh Chính phủ đối với ngân hàng chính sách thực hiện chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý nợ công.

Theo quy định, đối với dự án do Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh là giá trị gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 70% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 60% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.

Mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu do ngân hàng chính sách phát hành tối đa là 100% hạn mức phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Tin liên quan

Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.(16/07/2018 9:37 SA)

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều...(16/07/2018 9:37 SA)

Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước(16/07/2018 9:35 SA)

Nghị quyết phiên họp với các địa phương và Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2018.(13/07/2018 10:54 SA)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi.(11/07/2018 9:44 SA)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ...(11/07/2018 9:43 SA)

Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới.(09/07/2018 4:33 CH)

Quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ(09/07/2018 7:33 SA)

Tin mới nhất

Quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.(16/07/2018 9:37 SA)

Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều...(16/07/2018 9:37 SA)

Quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước(16/07/2018 9:35 SA)

Nghị quyết phiên họp với các địa phương và Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2018.(13/07/2018 10:54 SA)

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi.(11/07/2018 9:44 SA)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ...(11/07/2018 9:43 SA)

Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới.(09/07/2018 4:33 CH)

Quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ(09/07/2018 7:33 SA)

°
367 người đang online