Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6

Đăng ngày 04 - 07 - 2018
100%

Ngày 3-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6, tập trung công tác xây dựng thể chế pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.

Tại phiên họp, nhất trí với Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật trên tinh thần bảo đảm chất lượng, tiến độ, yêu cầu. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật.

Thảo luận về dự án Luật Kiến trúc, các thành viên Chính phủ đã phân tích, đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung lớn của dự án Luật liên quan hành nghề kiến trúc sư; chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; tổ chức hành nghề kiến trúc sư; trách nhiệm quản lý nhà nước về kiến trúc; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động kiến trúc; điều kiện hành nghề của kiến trúc sư…

Thủ tướng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật (Bộ Xây dựng) tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện, trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của Luật trong hệ thống pháp luật nói chung vì đây là luật liên quan nhiều luật hiện hành; làm rõ những nội dung còn có những ý kiến khác nhau về vấn đề định hình kiến trúc quốc gia; chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; đăng ký hành nghề kiến trúc sư; thiết kế mẫu điển hình nhà công cộng và công trình nhà ở nông thôn; công tác quản lý nhà nước về kiến trúc;… Dự án Luật sau khi được tiếp thu, hoàn thiện, tiếp tục trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với: dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định; bảo đảm Nghị định được xây dựng theo đúng trình tự, quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm tính kịp thời, đúng đối tượng, không để thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng đồng ý thống nhất thông qua chủ trương cho phép xây dựng Nghị định quy định quản lý cát, sỏi lòng sông. Về xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước, Thủ tướng đồng ý để Bộ trưởng Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội các nội dung liên quan vấn đề này.

Về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý một số vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách T.Ư năm 2017, Thủ tướng đã chỉ đạo những nội dung cụ thể liên quan nguyên tắc, phương án phân bổ; yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đối với nguồn ngân sách này để có khoản dự phòng phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Bộ Tư pháp, sáu tháng đầu năm, theo kế hoạch, các bộ phải xây dựng, trình ban hành theo thẩm quyền 151 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Tính đến ngày 30-6, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 93/151 văn bản.

Sáu tháng cuối năm, đối với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các bộ có nhiệm vụ xây dựng trình Chính phủ 5 dự án luật; tiếp tục hoàn thiện 16 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Về xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 58 văn bản, gồm 11 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực và 47 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực thời gian tới.

Tin liên quan

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với CHDCND Triều Tiên(14/02/2019 8:08 SA)

Thủ tướng mong muốn hợp tác với IMF thống kê khu vực kinh tế phi chính thức(14/02/2019 8:06 SA)

Thường trực Chính phủ họp về tình hình Tết Nguyên đán 2019(12/02/2019 8:25 SA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây(11/02/2019 8:26 SA)

Lời chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng(05/02/2019 8:26 SA)

°
1446 người đang online