Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dệt may Phố nối - giai đoạn II.

Đăng ngày 17 - 05 - 2018
100%

 Nội dung chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Tin mới nhất

quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị...(17/06/2021 10:36 SA)

Quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư...(16/03/2021 2:41 CH)

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh mở rộng khu...(16/03/2021 2:34 CH)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Trần Cao-Quang Hưng...(25/11/2020 9:50 SA)

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu và...(25/11/2020 8:42 SA)

°
415 người đang online