Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

- Báo cáo tài chính Quý I/2018. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính Quý II/2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm (năm 2017) và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm (năm 2016) và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2015. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tài chính năm 2015. Nội dung chi tiết tại đây!

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy...(29/08/2019 9:28 SA)

Tình hình thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên(29/08/2019 9:14 SA)

Thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên(05/07/2019 3:41 CH)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số...(05/02/2019 4:05 CH)

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên(15/06/2018 3:28 CH)

°
2589 người đang online