Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017. Nội dung chi tiết tại đây!

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018. Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Nội dung chi tiết tại đây!

- Biểu báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017.  Nội dung chi tiết tại đây!

- Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Nội dung chi tiết tại đây!

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy...(29/08/2019 9:28 SA)

Tình hình thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên(29/08/2019 9:14 SA)

Thông tin của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên(05/07/2019 3:41 CH)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số...(05/02/2019 4:05 CH)

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hưng Yên(15/06/2018 3:45 CH)

°
291 người đang online