Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

Đăng ngày 13 - 06 - 2018
100%

           1. Tên dự án: Điều tra xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Được Chính phủ ủy quyền UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 14/07/2017.

           2. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 25/08/2017.

          3. Tên dự án: Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên năm 2018-2019;

Nội dung chi tiết:

Quyết định số 1990/QĐ-UBND

Quyết định số 2410/QĐ-UBND

Kế hoạch số 53/KH-UBND

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:38 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:08 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:00 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(29/06/2018 9:03 SA)

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện...(27/06/2018 8:56 SA)

°
875 người đang online