Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN qúy I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Đăng ngày 16 - 04 - 2018
100%

Báo cáo số 53/BC-STC ngày 04/4/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Nội dung báo cáo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Hưng Yên(07/01/2019 4:17 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(07/01/2019 4:15 CH)

Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên(20/04/2018 9:02 SA)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018(18/01/2018 9:03 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Hưng Yên(18/01/2018 8:58 SA)

°
927 người đang online