Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 04 - 2018
100%

Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Hưng Yên

Nội dung báo cáo

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Hưng Yên(07/01/2019 4:17 CH)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(07/01/2019 4:15 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN qúy I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018(16/04/2018 9:05 SA)

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018(18/01/2018 9:03 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Hưng Yên(18/01/2018 8:58 SA)

°
2769 người đang online