Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng ngày 15 - 05 - 2018
100%

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018.

Đề án đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Sử dụng công nghệ thông minh (webform và thiết bị cầm tay) thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong các cuộc điều tra thống kê, trong đó: Sử dụng 80% trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 75% trong điều tra nông thôn và nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; 75% trong điều tra doanh nghiệp và hộ cá thể; 80% trong các cuộc điều tra khác.

- Tích hợp, tiếp nhận hoàn chỉnh các dữ liệu hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu của một số bộ, ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn vào năm 2020 để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng dự báo đối với một số chỉ tiêu thống kê trong các lĩnh vực thống kê giá và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Đề án tiến hành xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập trung của hệ thống thống kê nhà nước; Xây dựng kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê trên cơ sở các quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa; Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong các công đoạn của điều tra doanh nghiệp; Xây dựng trang thông tin điện tử chuyên đề về điều tra doanh nghiệp nhằm tạo môi trường trao đổi thông tin hai chiều.

Xây dựng và thường xuyên cập nhật quy chế kế nối, chia sẻ dữ liệu hành chính; Xây dựng chuẩn mực về hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành và ứng dụng phục vụ tích hợp kho dữ liệu vi mô thống kê tập trung thống nhất; triển khai trục tích hợp thống kê nhà nước đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông kết nối, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với ít nhất 3 cơ quan quản lý dữ liệu chuyên ngành.

Nghiên cứu, ban hành phương pháp ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong hoạt động thống kê nhà nước, trước mắt biên soạn chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số CPI). Tiến hành thí điểm ứng dụng dữ liệu lớn trong tính chỉ số CPI cho khu vực thành thị, thống kê thị trường bất động sản trong năm 2019 và triển khai mở rộng từ năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Tin liên quan

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,...(21/01/2019 8:20 SA)

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (21/01/2019 8:16 SA)

Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp(21/01/2019 8:15 SA)

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (21/01/2019 8:14 SA)

Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió (21/01/2019 8:13 SA)

Tin mới nhất

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,...(21/01/2019 8:20 SA)

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (21/01/2019 8:16 SA)

Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp(21/01/2019 8:15 SA)

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (21/01/2019 8:14 SA)

Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió (21/01/2019 8:13 SA)

°
283 người đang online