Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa đến năm 2020

Đăng ngày 14 - 05 - 2018
100%

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 635/QĐ - UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018 đến năm 2020.

Cụ thể, đến năm 2020 toàn tỉnh Hưng Yên sẽ chuyển đổi 7.133 ha đất từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa, trong đó năm 2018 chuyển đổi 2.613 ha, năm 2019 chuyển đổi 2.563 ha, năm 2020 chuyển đổi 1.957 ha. 

Nguyên tắc chuyển đổi: Phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hưng Yên và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương. Không được chuyển đổi ngoài kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đảm bảo phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại trồng lúa; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất; khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có, phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

Việc chuyển đổi phải đảm bảo công khai, minh bạch đến các hộ dân. Chuyển đổi phải theo vùng, theo cánh đồng trong quy hoạch của từng thôn, xóm để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; không được chuyển đổi tràn lan, tự phát, theo phong trào. Khuyến khích các hộ nông dân tự dồn thửa, đổi ruộng cho nhau hoặc liên kết nhiều hộ thành diện tích lớn thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa các khâu canh tác, thu hoạch… để đảm bảo cho hiệu quả kinh tế sau chuyển đổi.

Chuyển đổi sang nuôi thủy sản phải đánh giá kỹ chất lượng ruộng nuôi, nguồn nước và tuân thủ theo hướng dẫn của Liên ngành thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa – cá và nuôi cá theo hướng Vietgap tỉnh Hưng Yên”. Cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120cm, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa.

Khi cấp có thẩm quyền yêu cầu chuyển về trồng lúa, các hộ phải chấp hành, di chuyển cây trồng và không được đền bù.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương chuyển đổi phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của UBND tỉnh Hưng Yên về sử dụng đất nông nghiệp. Tỉnh coi trọng mở rộng các mô hình sản xuất hàng hóa theo hình thức tập trung quy mô lớn, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp. Việc lựa chọn cây trồng vật nuôi phải bám sát nhu cầu thị trường, khai thác lợi thế về đất đai, vị trí địa lý, tập quán và kỹ thuật canh tác của nông dân, sản phẩm có khả năng tiêu thụ tốt, ổn định. Chuyển đổi phải gắn liền với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, bảo đảm hiệu quả kinh tế cao, bền vững

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh. Hàng năm rà soát, thống kê chi tiết các loại đất phù hợp với thực tế của các địa phương.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên quan phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho nông dân các địa phương kỹ thuật, cách thức chuyển đổi, kỹ thuật canh tác những cây trồng chủ lực, giới thiệu kinh nghiệm của các mô hình chuyển đổi cho hiệu quả cao. 
UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả chuyển đổi báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Tin liên quan

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,...(21/01/2019 8:20 SA)

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (21/01/2019 8:16 SA)

Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp(21/01/2019 8:15 SA)

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (21/01/2019 8:14 SA)

Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió (21/01/2019 8:13 SA)

Tin mới nhất

Bộ Chính trị ra chỉ thị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng,...(21/01/2019 8:20 SA)

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (21/01/2019 8:16 SA)

Sửa đổi nhiều mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp(21/01/2019 8:15 SA)

Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (21/01/2019 8:14 SA)

Quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió (21/01/2019 8:13 SA)

°
306 người đang online