MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 03 - 12 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 11 11 tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     110,52
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 221 1.914 114,13
3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 2.733 28.241 111,48
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     104,62
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.444 13.596 114,71
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.954 27.848 113,11

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (12/02/2019 8:28 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2019(12/02/2019 8:27 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN (02/01/2019 2:03 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2018(02/01/2019 2:02 CH)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2018(03/12/2018 1:08 CH)

°
1668 người đang online