Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 13 - 12 - 2018
100%

Ngày 06/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo Thông tư, nguyên tắc tổng hợp Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc sử dụng nhiều lao động (100 lao động trở lên). Ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp. Ưu tiên dự án có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải. Ưu tiên dự án liên kết sản xuất tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Về Quy trình xây dựng danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cần: Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đề xuất đầu tư của sở, ngành, UBND cấp huyện, các hội, hiệp hội ngành nghề có liên quan và đề xuất của doanh nghiệp, sở kế hoạch và đầu tư dự thảo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Sở kế hoạch và đầu tư báo cáo UBND cấp tỉnh về dự thảo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tưu vào nông nghiệp, nông thôn và phương án tổ chức hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cấp tỉnh; Sau hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn cấp tỉnh, sở kế hoạch và đầu tư tổng hợp, rà soát dự thảo Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và gửi tới các sở, ngành, UBND cấp cấp huyện và các hiệp hội (nếu có) lấy ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo.

Căn cứ tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 10 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trung hạn (hàng năm thực hiện điều chỉnh, bổ sung).

Trường hợp các dự án (không đề nghị hỗ trợ vốn nhà nước) chưa nằm trong Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư.

Căn cứ Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án và đề xuất hỗ trợ theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 17 Nghị định 57/2018/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn hỗ trợ, có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 17 Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Trường hợp các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có văn bản cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo quy định. Đối với dự án sử dụng vốn của bộ, ngành trung ương theo khoản 1, Điều 14 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP thì bộ, ngành trung ương gửi hồ sơ thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với việc nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Thông tư cũng nêu rõ, Ngân sách trung ương đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp để cân đối thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, gồm: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, phát triển lâm nghiệp bền vững và vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp thuộc các chương trình, dự án khác; Ngân sách địa phương chi hành năm cho ngành nông nghiệp để cân đối thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP, gồm: Khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án do địa phương quản lý và chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được phân cấp trực tiếp quản lý trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, bao gồm hoạt động phát triển nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; xây dựng nông thôn mới và hoạt động phát triển nông thôn khác.

Đối với việc lồng ghép nguồn vốn để thực hiện chính sách, Căn cứ mực vốn được hỗ trợ từ ngân sách trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên qan chủ động lồng ghép các nguồn vốn trên, dự kiến phân bổ cho các dự án thực hiện theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. UBND cấp tỉnh quyết định lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách địa phương ngày khi lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn để thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin liên quan

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (01/06/2020 4:26 CH)

Tin mới nhất

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (01/06/2020 4:33 CH)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(01/06/2020 4:31 CH)

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (01/06/2020 4:30 CH)

Quy định mới thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (01/06/2020 4:26 CH)

°
1175 người đang online