Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 12 - 2018
100%

Ngày 07/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Theo Quyết định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, thực hiện chức năng công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính, các nội dung thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại tòa nhà Bưu điện tỉnh Hưng Yên, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Tại Điều 3 của Quyết định quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm với 07 nhiệm vụ và 06 quyền hạn.

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tương đương; Phó Giám đốc Trung tâm là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm gồm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận Giám sát và giải quyết kiến nghị.

Trước mắt, để Trung tâm đi vào hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cân đối, điều chuyển 05 biên chế công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 biên chế công chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định về làm việc tại Trung tâm.

Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giải thể, đồng thời bàn giao các công việc, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan đang giải quyết về Trung tâm để tiếp tục thực hiện, bảo đảm không làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.

Tin liên quan

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề...(29/05/2020 10:51 SA)

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở(29/05/2020 10:50 SA)

Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông(29/05/2020 10:49 SA)

Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp...(29/05/2020 10:33 SA)

Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và...(29/05/2020 10:32 SA)

Tin mới nhất

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề...(29/05/2020 10:51 SA)

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở(29/05/2020 10:50 SA)

Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông(29/05/2020 10:49 SA)

Phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp...(29/05/2020 10:33 SA)

Chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và...(29/05/2020 10:32 SA)

°
1584 người đang online