Hưng Yên: Tổng kết 5 năm thực hiện các Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)

Đăng ngày 09 - 11 - 2018
100%

Ngày 8.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (viết tắt là các Quyết định 217 và 218); tổng kết Chương trình hành động số 03 về "Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền"  của MTTQ Việt Nam, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (viết tắt là Chương trình 03).
 
Dự hội nghị có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
 
Sau 5 năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chương trình 03 của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tham mưu với cấp ủy cùng cấp tổ chức các hoạt động triển khai; xây dựng chương trình phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nội dung giám sát, phản biện xã hội. 
 
10/10 huyện, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện các Quyết định 217 và 218 đến  cán bộ MTTQ các xã, phường, thị trấn, khu dân cư và đưa nội dung thực hiện các quyết định trên vào chương trình tập huấn hàng năm cho cán bộ MTTQ các cấp. 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì thành lập 24 đoàn giám sát, tập trung giám sát những vấn đề cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân cùng quan tâm, những vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách, lợi ích của nhân dân. Qua giám sát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh những nội dung chưa sát với thực tế. 
 
Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã chủ trì thành lập được 156 đoàn giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết HĐND, quốc phòng - an ninh tại địa phương; chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh; việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn... Cùng với đó, các Ban thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các quy định về công tác giám sát. 
 
Đối với công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 7 hội nghị phản biện; tham gia góp ý kiến 128 văn bản. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 118 hội nghị phản biện, tham gia góp ý 291 văn bản.
 
MTTQ các cấp đã tổ chức 923 hội nghị lấy ý kiến của nhân dân với trên 52 nghìn lượt người tham gia vào 635 dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, các dự thảo luật, dự thảo các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án của HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các văn bản về quản lý và phát triển nguồn nhân lực của địa phương... 
MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND các cấp tổ chức trên 3 nghìn hội nghị tiếp xúc cử tri với sự tham gia của gần 190 nghìn lượt cử tri toàn tỉnh; đã tập hợp, phản ánh trên 18 nghìn lượt ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND các cấp...
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến trao bằng khen của MTTQ Việt Nam tỉnh tặng các tập thể và cá nhân được khen thưởng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến trao bằng khen của MTTQ

Việt Nam tỉnh tặng các tập thể và cá nhân được khen thưởng

 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên khẳng định: Qua 5 năm triển khai thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chương trình 03 của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có những đổi mới về phương thức thực hiện; cụ thể hóa các hình thức, nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện cho nhân dân, lợi ích chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. 
 
Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, gắn việc triển khai thực hiện các Quyết định 217 và 218 với thực hiện có hiệu quả  nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các hội nghị Trung ương, các chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giám sát chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với Thường trực HĐND tham gia giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân... 
 
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Thanh tra tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ(19/04/2019 7:47 SA)

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống bạo lực học đường(18/04/2019 8:13 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo(18/04/2019 8:11 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri (18/04/2019 8:03 SA)

Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tiếp nhận hệ thống tầm soát ung thư cổ tử cung(17/04/2019 8:08 SA)

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT về xây dựng nông thôn mới(19/04/2019 2:12 CH)

Bãi bỏ Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 (19/04/2019 2:12 CH)

Bộ GDĐT ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học(19/04/2019 2:11 CH)

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022(19/04/2019 9:01 SA)

Đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền(19/04/2019 7:51 SA)

°
2646 người đang online