Hưng Yên: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Đăng ngày 06 - 11 - 2018
100%

Những năm qua, tỉnh và các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, sau 5 năm (2014 – 2018) thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có nhiều kết quả.

 
Sản cxuất
Sản xuất nông nghiệp tổng hợp ở huyện Khoái Châu
 
Giai đoạn 2014 - 2017, giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,39%/năm; giá trị thu được trên 1ha canh tác năm 2017 đạt 173,5 triệu đồng/ha, tăng 66,68 triệu đồng/ha so với năm 2013. 
 
Nét nổi bật trong lĩnh vực trồng trọt là nông dân đã tích cực chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành, gia tăng giá trị và thích ứng biến đổi khí hậu. 
 
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung và nhiều mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, bước đầu cho hiệu quả kinh tế rõ rệt... 
 
Giai đoạn 2014 – 2017, toàn tỉnh đã  chuyển đổi được gần 3.300ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi và nuôi thả thủy sản, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 5 lần so với trồng lúa, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên 1ha canh tác. 
 
Toàn tỉnh xây dựng được 365 mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, cây vụ đông với diện tích 6.902ha gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, 430ha sản xuất rau, cây ăn quả theo quy trình VietGap; sản xuất lúa gạo đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thân thiện với môi trường, tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, giảm chi phí và tổn thất. 
 
Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh, các địa phương đã tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, trong đó cây ăn quả được xác định là những cây có lợi thế cạnh tranh, thị trường thuận lợi nên nhiều địa phương trong tỉnh đã mở rộng diện tích sản xuất, áp dụng công nghệ cao và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, hướng tới xuất khẩu. 
 
Nhiều nông sản có thế mạnh của tỉnh đã được công nhận nhãn hiệu tập thể như cam Quảng Châu, chuối tiêu hồng Khoái Châu, nghệ Chí Tân, vải lai chín sớm Phù Cừ... Nhãn lồng Hưng Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý với 4 khu vực: Thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Kim Động. Các loại cây ăn quả có sản lượng lớn như chuối, vải, nhãn, cây có múi, rau màu tăng nhanh diện tích, đem lại giá trị, hiệu quả cao trong sản xuất, trong đó diện tích trồng hoa, cây cảnh các loại cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha/năm, cây dược liệu cho thu nhập 600-700 triệu đồng/ha/năm. 
 
Trong chăn nuôi, sản xuất cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong tỉnh và xuất bán ra ngoài tỉnh. Sản lượng thịt xuất chuồng của các loại gia súc, gia cầm tăng bình quân 3,7%/năm. Giá các sản phẩm chăn nuôi ổn định, người chăn nuôi có lợi nhuận cao (trừ năm 2017). Đã từng bước chuyển đổi mạnh từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi gia trại, trang trại, công nghiệp và bán công nghiệp. 
 
Các đề án, dự án phát triển chăn nuôi chất lượng cao, an toàn sinh học được thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh xây dựng được 4 vùng Gahp ở các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Tiên Lữ với 1.000 thành viên; công tác giống vật nuôi được thực hiện tốt, góp phần đưa tỷ lệ đàn bò lai 3 máu đạt 38%, tỷ lệ nạc hóa đàn lợn đạt trên 80%, tỷ lệ đàn gà lông màu gần 90%, trong đó, tỷ lệ gà Đông Tảo, Đông Tảo lai chiếm 20%.  
 
Tại Hưng Yên đã hình thành một số mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với hộ chăn nuôi, bước đầu ổn định tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho nông dân. Năm 2017, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 142.346 tấn, tăng 13,3% so với năm 2013, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 15,7% so với năm 2013. 
 
Đến nay, diện tích nuôi thả thủy sản của tỉnh đạt 5.635 ha, tăng 1.250ha, sản lượng năm 2017 đạt 39.343 tấn, tăng 8.926 tấn so với năm 2013. Đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi, chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang hình thức nuôi theo hợp tác xã, doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường, giảm thiểu rủi ro. Phát triển công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh và nuôi trong lồng bè trên sông với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như chép lai V1, cá lăng, cá diêu hồng, trắm đen...
 
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất; tuyển chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao để đưa vào sản xuất. 
 
Nghiên cứu đổi mới, cải tiến công nghệ theo hướng cơ giới hoá, tự động hoá phù hợp với sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 
 
Xây dựng chương trình đẩy mạnh nghiên cứu, thông tin thị trường, đặc biệt là thông tin về các cam kết thương mại hàng nông, lâm, thủy sản song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia. 
 
Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường theo ngành hàng và theo khu vực thị trường để định hướng tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; cập nhật thông tin về chính sách thương mại và diễn biến của từng thị trường để xây dựng chiến lược, định hướng phát triển thị trường cho các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng giá trị gia tăng cao...

Tin liên quan

Phù Cừ dồn sức phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi(17/04/2019 8:10 SA)

Xã Thành Công, Khoái Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(16/04/2019 8:25 SA)

Cựu quân nhân xã Hưng Đạo giúp nhau làm kinh tế(09/04/2019 8:53 SA)

Hưng Yên mùa mật ong hoa nhãn(08/04/2019 8:18 SA)

Kinh nghiệm chăm sóc cây nhãn kỳ khai hoa, nở nhụy(03/04/2019 8:48 SA)

Tin mới nhất

Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống bạo lực học đường(18/04/2019 8:13 SA)

Phù Cừ dồn sức phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi(17/04/2019 8:10 SA)

Xã Thành Công, Khoái Châu đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới(16/04/2019 8:25 SA)

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Tiên Lữ, Yên Mỹ(10/04/2019 8:33 SA)

Cựu quân nhân xã Hưng Đạo giúp nhau làm kinh tế(09/04/2019 8:53 SA)

°
2683 người đang online