MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 05 - 11 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT Tháng 10 10 tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Chỉ số sản xuất công nghiệp %     110,49
2 Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý Tỷ đồng 200 1.691 113,64
3 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 2.138 20.548 110,99
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %     104,82
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 1.335 12.072 113,69
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 2.786 24.789 112,53
 

Tin liên quan

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (12/02/2019 8:28 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2019(12/02/2019 8:27 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN (02/01/2019 2:03 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2018(02/01/2019 2:02 CH)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 11 và 11 tháng năm 2018(03/12/2018 1:08 CH)

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (12/02/2019 8:28 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2019(12/02/2019 8:27 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN (02/01/2019 2:03 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2018(02/01/2019 2:02 CH)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN(03/12/2018 1:09 CH)

°
1509 người đang online