MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 01 - 10 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 9 tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ha 95.523 94,56
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   110,86
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 22.342 109,80
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   104,98
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 10.733 112,86
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 22.019 111,99

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (30/05/2019 8:52 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019(30/05/2019 8:51 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN(04/05/2019 10:33 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019(04/05/2019 10:31 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 3 và quý I năm 2019(05/04/2019 8:39 SA)

°
502 người đang online