MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN

Đăng ngày 01 - 10 - 2018
100%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN 

STT Chỉ tiêu ĐVT 9 tháng So với
cùng kỳ (%)
1 Diện tích gieo trồng cây hàng năm Ha 95.523 94,56
2 Chỉ số sản xuất công nghiệp %   110,86
3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ Tỷ đồng 22.342 109,80
4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) %   104,98
5 Hàng khách vận chuyển 1000 HK 10.733 112,86
6 Hàng hóa vận chuyển 1000 Tấn 22.019 111,99

Tin liên quan

Tin mới nhất

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN (12/02/2019 8:28 SA)

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 01 năm 2019(12/02/2019 8:27 SA)

ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN (02/01/2019 2:03 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tháng mười hai và cả năm 2018(02/01/2019 2:02 CH)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN(03/12/2018 1:09 CH)

°
1606 người đang online