CÁC BAN HĐND TỈNH

Đăng ngày 10 - 06 - 2011
100%

BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH

 

 

 

 

 

Ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02213.551931

 Hòm thư: bmhung.hd@hungyen.gov.vn

Ông Nguyễn Trung Thành -  Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02213.600069

Hòm thư: ntthanh.hd@hungyen.gov.vn

 

 

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban

Điện thoại: 02213. 551 414

Hòm thư: tranthithanhthuy@hungyen.gov.vn

 

Bà Đặng Thị Gấm - Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02213.863645

Hòm thư: dtgam.hd@hungyen.gov.vn

Ông Đoàn Khắc Thuận - Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02213.864372

Hòm thư: dkthuan@hungyen.gov.vn

 

 

BAN PHÁP CHẾ

Ông Lê Văn Hưng - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban

Hòm thư: levanhung@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Công - Phó Trưởng ban

Điện thoại: 02213.519009

Hòm thư: nvcong@hungyen.gov.vn

Ông Phạm Khắc Huân - Phó Trưởng ban

Điện thoại: 02213.551632

 Hòm thư: pkhuan.hd@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH(11/06/2011 3:35 CH)

°
508 người đang online