THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đăng ngày 19 - 12 - 2010
100%

Ông Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 02213569999 Hòm thư:  nguyenvanphong@hungyen.gov.vn

Ông Đặng Ngọc Quỳnh -  Ủy viên Ban thường vụ tỉnh
ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh

Điện thoại: 02213552898

 Hòm thư: dangngocquynh@hungyen.gov.vn

Ông Nguyễn Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh

Điện thoại: 02213863606 

 Hòm thư: nguyenduyhung@hungyen.gov.vn

 

 

Ông Bùi Thế Cử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 02213.865276  Hòm thư: btcu@hungyen.gov.vn

 

Các ủy viên

 

Ông Phạm Đăng Khoa,
Giám đốc Công an tỉnh

Điện thoại: 02213. 863479 

Hòm thư: pdkhoa@hungyen.gov.vn

Ông Nguyễn Chí Công - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Điện thoại: 02216250271 

Hòm thư: quansu@hungyen.gov.vn

 

Ông Lê Xuân Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài chính

Điện thoại: 02213863 445 

 Hòm thư: lxtien@hungyen.gov.vn

 

5. Ông Nguyễn Văn Phê - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

     Điện thoại: 02213. 550 990, Hòm thư: giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn

 

6. Ông  Trịnh Văn Diễn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

    Điện thoại: 02213.568899, Hòm thư: trinhvandien@hungyen.gov.vn

7. Ông Trần Đăng Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, Văn hóa, TT&DL

    Điện thoại: 0912.450.787, Hòm thư: tdtuan.vh@hungyen.gov.vn

 

8. Ông Đoàn Tùng Chuẩn - Giám đốc sở, Khoa học - Công nghệ

    Điện thoại: 02213. .863542,  Hòm thư: dtchuan@hungyen.gov.vn

 

9. Bà Lê Quang Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

   Điện thoại: 02213.863.443, Hòm thư: lqhoa@hungyen.gov.vn

 

10. Ông  Đỗ Minh Tuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT

   Điện thoại: 02213863789, Hòm thư: dmtuan@hungyen.gov.vn

 

11. Bà Nguyễn Thị Anh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Y tế

   Điện thoại: 02213. 863.658, Hòm thư: ntanh.yt@hungyen.gov.vn

 

12. Ông Lương Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Xây dựng

    Điện thoại: 02213. 550.850, Hòm thư: Luongtuan@hungyen.gov.vn

13. Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường

    Điện thoại: 02213.551931,  Hòm thư: nvphu.tn@hungyen.gov.vn

 

14. Ông Đặng Văn Diên - Giám đốc sở Lao động -Thương binh và Xã hội

    Điện thoại: 02213. 616969,  Hòm thư: dvdien.ld@hungyen.gov.vn

 
15. Ông Bùi Văn Sỹ - Giám đốc sở Thông tin - Truyền thông

    Điện thoại: 02213. 3600368,  Hòm thư: bvsy@hungyen.gov.vn

 

16. Ông Đào Văn Sơn - Chánh Thanh tra tỉnh

    Điện thoại: 02213. 863646, Hòm thư: dvson@hungyen.gov.vn

 

17. Ông Trần Minh Hải - Giám đốc sở Giao thông - Vận tải

    Điện thoại: 02213. 863.413, Hòm thư: tmhai@hungyen.gov.vn

18. Ông Nguyễn Đình Chung - Giám đốc sở Tư pháp.

    Điện thoại: 02213. 551.757,  Hòm thư: dchung.tp@hungyen.gov.vn

19. Ông Nguyễn Văn Thơ - Giám đốc sở Công thương

   Điện thoại: 02213. 862.779, Hòm thư: nguyenvantho@hungyen.gov.vn

 

Ông Nguyễn Ngọc Thuyên 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 02213863593

Hòm thư: nnthuyen@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                                     

Tin liên quan

Tin mới nhất

°
522 người đang online