Nhấn vào đây công dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia góp ý rà soát thủ tục hành chính theo Biểu mẫu 3, 3a, 3b

Đăng ngày 18 - 12 - 2009
100%

Với khẩu hiệu “chung tay cải cách thủ tục hành chính”, UBND tỉnh Hưng Yên thiết tha kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công dân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia, góp sức rà soát đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành tỉnh, bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã đã được công bố bằng cách nghiên cứu kỹ hướng dẫn trả lời các câu hỏi và điền vào các biểu mẫu 3, 3a, 3b được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh hoặc phản ánh, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các thủ tục hành chính hiện nay còn phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, gây phiền hà, ách tắc trong quá trình thực hiện.

Việc cán bộ, chiến sỹ, công dân, tổ chức và các doanh nghiệp cùng tham gia rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần yêu nước, quyền làm chủ của công dân. Qua đó, góp phần xây dựng và hoàn thiện các thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa chi phí về thời gian, tiền của, tăng cường tính minh bạch, công khai về thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển đầu tư, tăng trưởng kinh tế của tỉnh và đất nước.
Mọi sự tham gia góp ý (gửi bản giấy Biểu mẫu 3, 3a, 3b) xin gửi về Tổ Công tác Đề án 30 tỉnh địa chỉ: số  10 Đường Chùa Chuông, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Bản điện tử gửi về địa chỉ mail:

da30hungyen@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 0321.864436

 

 

Các biểu mẫu rà soát 3, 3a, 3b và hướng dẫn điền biểu mẫu:

 
- Biểu mẫu 3.

 -
Hướng dẫn điền biểu mẫu 3.

 -
Biểu mẫu 3a.

 
-
Hướng dẫn điền biểu mẫu 3a;

 -
Biểu mẫu 3b.

 
-
Hướng dẫn điền biểu mẫu 3b.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhấn vào đây công dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia góp ý rà soát thủ tục hành chính theo...(18/12/2009 2:38 CH)

°
653 người đang online