Quy hoạch phát triển giao thông đường sông Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Đăng ngày 14 - 05 - 2009
100%

Quy hoạch phát triển giao thông đường sông Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến 2020

1. Mục tiêu

Nhằm phát huy tiềm năng giao thông đường sông tỉnh Hưng Yên phục vụ nhu cầu và sự phát triển nền kinh tế – xã hội của tỉnh, mục tiêu cần đạt trong giai đoạn 2004 – 2010 của ngành:

  • Mở rộng hoạt động vận tải đường sông, nâng vận tải thủy chiếm khoảng 25%- 27% tổng khối lượng vận tải.
  • Từng bước thực hiện  kênh hóa các tuyến vận tải  đường sông và hiện đại hoá các phương tiện vận chuyển và xếp dỡ.
  • Củng cố các hợp tác xã vận tải thủy và các công ty đã có đồng thời khích lệ các thành phần kinh tế đầu tư cho phương tiện vận tải là sà lan tự hành loại 50-150T phù hợp với nhu cầu vận tải hàng hoá trên các tuyến sông nội tỉnh để giảm bớt gánh nặng cho vận tải đường bộ.

 

2. Quy hoạch các tuyến đường sông

Tuyến sông do Trung ương quản lý
1. Sông Luộc: Nâng cấp lên cấp 2 đoạn qua Hưng Yên dài 28km; hoàn thành nâng cấp năm 2010.
2. Sông Hồng: Nâng cấp lên cấp 1 đoạn qua Hưng Yên dài 64km; hoàn thành nâng cấp năm 2010.

Các tuyến đường sông nội tỉnh
1. Sông Sặt (sông đào Bắc Hưng Hải): Nâng lên cấp 5, cải tạo, nạo vét luồng lạch đảm bảo tàu 200T có thể chạy qua; hoàn thành nâng cấp năm 2010.
2. Sông Cửu Yên: Nâng lên cấp 5, cải tạo, nạo vét luồng lạch đảm bảo tàu 150T có thể chạy qua; hoàn thành nâng cấp năm 2010.
3. Sông Chanh: Nâng lên cấp 5, cải tạo, nạo vét luồng lạch đảm bảo tàu 150T có thể chạy qua; hoàn thành nâng cấp năm 2010.
4. Sông Điện Biên: Nâng lên cấp 5, cải tạo, nạo vét luồng lạch đảm bảo tàu 150T có thể chạy qua;  hoàn thành nâng cấp năm 2010.
5. Sông Tam Đô: Nâng lên cấp 5, cải tạo, nạo vét luồng lạch đảm bảo tàu 150T có thể chạy qua; hoàn thành nâng cấp năm 2010.
6. Các tuyến sông khác: Nạo vét, thanh thải, nâng cấp kỹ thuật lên cấp 6; hoàn thành nâng cấp năm 2020.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch đường cao tốc và quốc lộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch đường trong các khu công nghiệp(14/05/2009 2:12 CH)

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải tỉnh và các giải pháp chủ yếu(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020(14/05/2009 2:11 CH)

Quy hoạch bến xe và cơ khí giao thông đường bộ(14/05/2009 2:11 CH)

°
406 người đang online