Danh mục các dự án đầu tư trong nước II.

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

41. Sản xuất và gia công cơ khí đệm mút
Chủ đầu tư              : Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Việt Nhật
Mục tiêu sản xuất    : Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí và đệm mút
Vốn đầu tư              : 14.000 triệu đồng; 933 nghìn USD 
Địa điểm                  : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)           : 15.000
Số quyết định           : 2408/QĐ-UB,
26/10/01
Lao động dự kiến      : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 10.000
Thực hiện                 : Đang hoạt động

42. Xưởng Sản xuất phụ tùng ô tô xe máy số II

Chủ đầu tư: Công ty Thương mại và Sản xuất phụ tùng xe máy Phú Cường BP
Mục tiêu sản xuất : Sản xuất và chế tạo các chi tiết về điện và yên xe máy. 
Vốn đầu tư                  : 8.000 triệu đồng; 533 nghìn USD         
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 6.000
Số quyết định               : 2544QĐ-UB,
12/11/01
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 8.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

43. Xây dựng bếp ăn công nghiệp và sản xuất, in nhãn mác bao bì
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Hoàng Hợp
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất bao bì nhãn mác và cung cấp suất ăn công nghiệp
Vốn đầu tư                    : 18.000 triệu đồng; 1.200 nghìn USD    
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)                : 15.000
Số quyết định                : 2566/13/11/2001
Lao động dự kiến          : 330 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 1.500
Thực hiện                     : Đang xây dựng

44. Nhà máy Sản xuất các sản phẩm điện gia dụng và các sản phẩm từ nhựa
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH điện điện tử Hồng Hải
Mục tiêu sản xuất         : SX - KD các SP điện gia dụng và các SP từ nhựa
Vốn đầu tư                   : 28.000 triệu đồng;  1.867 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 17.100
Số quyết định               : 2610/QĐ-UB/16/11/01
Lao động dự kiến          : 150 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 28.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

45. Nhà máy Sản xuất thuốc thú y và chế biến thức ăn gia súc
Chủ đầu tư          : Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thuốc thú y và chế biến thức ăn gia súc
Vốn đầu tư                    : 50.000 triệu đồng;  3.256 nghìn USD
Địa điểm                      : TT Như Quỳnh Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 54.300
Số quyết định               : 2732/QĐ-UB/22/11/01; 80/13/01/04.
Lao động dự kiến          : 550 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

46. Nhà máy cơ điện
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Alphanam CN
Mục tiêu sản xuất: Sản xuất sản phẩm cơ khí và thiết bị điện chất lượng cao
Vốn đầu tư  : 80.426 triệu đồng; 5.356 nghìn USD 
Địa điểm  : Phố Nối A
Diện tích (m2) : 48.000

Số quyết định                : 2943/QĐ-UB/11/12/01
Lao động dự kiến           : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 20.000
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

47. Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh giai đoạn I; II.
Chủ đầu tư                    : Công ty cổ phần Cao Hà
Mục tiêu sản xuất          : Xây dựng khu chung cư, nhà ở cho thuê và bán
Vốn đầu tư                    : 39450; 80700 triệu đồng; 44.656,45 nghìn USD 
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)                : 46.700
Số quyết định                : 2989/14/12/01; 988/QĐ-UB ngày
29/4/04.
Lao động dự kiến          : 50 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 10.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

48. Nhà máy Sản xuất thức ăn gia súc
Chủ đầu tư                    : Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất và chế biến thức ăn gia súc
Vốn đầu tư                    : 22.000 triệu đồng; 1.467 nghìn USD  
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : 3166/21/12/01
Lao động dự kiến          : 150 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 22.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

49. Cụm CN chăn nuôi thuỷ hải sản Phú Hải
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Phú Hải
Mục tiêu sản xuất         : Nuôi trồng con giống thuỷ hải sản
Vốn đầu tư                   : 65.181 triệu đồng; 4.345 nghìn USD 
Địa điểm                      : Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 95.000
Số quyết định               : 3345/31/12/01
Lao động dự kiến          : 120 người
Thực hiện                     : TK chậm.

50. Xí nghiệp may Phú Hán
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Phú Hán (Phú Dụ - Hưng Yên)
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 23.796 triệu đồng; 1.586 nghìn USD

Một xưởng mayĐịa điểm : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2) : 28.000
Số quyết định : 40/4/1/02
Lao động dự kiến: 1.000 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện : Đang hoạt động.

 

51. Nhà máy Sản xuất khung nhà thép
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Thuận Phát
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất khung nhà thép
Vốn đầu tư                    : 30.000 triệu đồng; 2.000 nghìn USD 
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : Số 77QĐ-UB ngày
9/1/2002
Lao động dự kiến          : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 25.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

52. Nhà máy Sản xuất nhựa gia dụng và cao cấp
Chủ đầu tư                    : HTX công nghiệp Song Long
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất nhựa cao cấp
Vốn đầu tư                    : 41.200 triệu đồng; 2.747 nghìn USD 
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 50.000
Số quyết định                : 108/QĐ-UB ngày
11/01/02
Lao động dự kiến          : 275 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đã san lấp, chưa xây dựng.

53. Nhà máy Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Misda
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 6.000 triệu đồng; 400 nghìn USD 
Địa điểm                       : Tân Lập, Yên Mỹ
Diện tích (m2)                : 17.000
Số quyết định                : 109/QĐ-UB ngày
11/01/02
Lao động dự kiến          : 70 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

54. Nhà máy chế biến thực phẩm
Chủ đầu tư          : Công ty cổ phần đầu tư CN kỹ nghệ thương mại Intec
Mục tiêu sản xuất         : Chế biến thực phẩm
Vốn đầu tư                   : 12.000 triệu đồng; 800 nghìn USD

Địa điểm   : Bạch Sam, Mỹ Hào
Diện tích (m2)  : 28.000
Số quyết định  : 129/QĐ-UB ngày
14/01/02
Lao động dự kiến  : 130 người
Vốn thực hiện (triệu đ): 5.000
Thực hiện   : Đang xây dựng.

 

55. Nhà máy chế biến nông sản TP và SX bao bì; NM SX màng phức hợp
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH An Hưng
Mục tiêu sản xuất          : CB TPSX, SX màng phức hợp phục vụ lĩnh vực CB thực phẩm
Vốn đầu tư                    : 42.400 triệu đồng; 2.827 nghìn USD 
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 25.000
Số quyết định                : 252/QĐ-UB ngày
23/1/02; 874/QĐ-B,22/4/02
Lao động dự kiến          : 190 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 40.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

56. Nhà máy cán bộ lương thực thực phẩm và đồ uống
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH CN thực phẩm Quốc tế
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất mì ăn liền và đồ uống
Vốn đầu tư                   : 38.355 triệu đồng; 2.557 nghìn USD 
Địa điểm                      : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 35.000
Số quyết định               : 332/QĐ-UB ngày
06/02/04; 347-20/2/04
Lao động dự kiến          : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.500
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

57. Nhà máy Sản xuất ván sàn gỗ ghép thanh xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Yên Sơn
Mục tiêu sản xuất          : Chế biến gỗ xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 17.300 triệu đồng; 1.153 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 25.000
Số quyết định                : 333QĐ-UB ngày
6/2/02
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 15.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

58. NMSX bao bì carton sóng và bình nướng nóng sử dụng năng lượng mặt trời
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Hà Hưng
Mục tiêu sản xuất         : SX bao bì carton và bình nước nóng
Vốn đầu tư                   : 8.593 triệu đồng; 573 nghìn USD 
Địa điểm                      : Như Quỳnh B
Diện tích (m2)               : 16.000
Lao động dự kiến          : 80 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

59. Nhà máy kết cấu thép
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH kết cấu cơ khí xây dựng
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất khung nhà kết cấu thép, thiết bị nâng hạ. Vốn đầu tư                   : 15.689 triệu đồng; 1.046 nghìn USD 
Địa điểm                      : Bạch Sam, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 25.000
Lao động dự kiến          : 400 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
Thực hiện                     : Đã san lấp, chưa xây dựng.

60. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Meso
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần Meso
Mục tiêu sản xuất         : Nuôi trồng chế biến nông lâm thuỷ sản
Vốn đầu tư                   : 9.650triệu đồng; 643 nghìn USD
Địa điểm                      : Mễ Sở, Văn Giang
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 413QĐ-UB,
26/3/02
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

61. Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu
Chủ đầu tư                   : Công ty thương mại Quỳnh Tam
Mục tiêu sản xuất         : Chế biến nông sản xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 20.000 triệu đồng; 1.333 nghìn USD
Địa điểm                      : Như Quỳnh B
Diện tích (m2)               : 12.000
 Số quyết định              : 428QĐ-UB,
26/2/02
Lao động dự kiến          : 150 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 1.500
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

62. Xí nghiệp gia công chế tác vàng bạc
Chủ đầu tư                  : Công ty TNHH Linh Châu
Mục tiêu sản xuất        : Gia công chế tác vàng bạc
Vốn đầu tư                  : 15.900 triệu đồng; 1.060 nghìn USD 
Địa điểm                     : Như Quỳnh B
Diện tích (m2)              : 15.000
Số quyết định              : 528QĐ-UB,
11/3/02
Lao động dự kiến         : 350 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 7.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

63. Nhà máy Sản xuất động cơ và phụ tùng xe gắn máy
Chủ đầu tư                   : Công ty Thương mại Hương Thành
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất động cơ và phụ tùng xe gắn máy
Vốn đầu tư                   : 35.245 triệu đồng; 2.350 nghìn USD 
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm.
Diện tích (m2)               : 35.000
Lao động dự kiến          : 300 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 3.000
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

64. Nhà máy Sản xuất hàng thêu ren xuất khẩu
Chủ đầu tư                   : Công ty D&H
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất hàng thêu ren xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 22.800 triệu đồng; 1.520 nghìn USD 
Địa điểm                      : Bạch Sam, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 21.000
Lao động dự kiến          : 350 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.500
Thực hiện                     : Đã san lấp, chưa xây dựng.

65. Dây chuyền nghiền xi măng
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Trường An
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất xi măng
Vốn đầu tư                   : 6.972 triệu đồng; 465 nghìn USD 
Địa điểm                      : Xuân Quan, Văn Giang.
Diện tích (m2)               : 10.000
Số quyết định                : 575/QĐ-UB,
18/3/02
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 2.000
Thực hiện                     : Đã san lấp, chưa xây dựng.

66. Nhà máy Sản xuất van bằng đồng - Công ty Phúc Hà
Chủ đầu tư                   : Công ty Phúc Hà
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các loại van bằng đồng
Vốn đầu tư                   : 21.327 triệu đồng; 1.422 nghìn USD
Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 20.000
Lao động dự kiến          : 60 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 2.500
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

67. Nhà máy Sản xuất VPP
Chủ đầu tư                    : Công ty Văn phòng phẩm Trà My
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm
Vốn đầu tư                    : 45.000 triệu đồng; 2.903 Nghìn USD
Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : 594/20/3/02;1303/17/7/03
Lao động dự kiến          : 250 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

68. Nhà máy Sản xuất thiết bị điện Thành An
Chủ đầu tư             : Công ty xây lắp và Sản xuất thiết bị điện Thành An
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thiết bị điện các loại
Vốn đầu tư                    : 16.035 triệu đồng; 1.069 nghìn USD
Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)                : 40.000
Số quyết định                : 631/QĐ-UB
26/3/02   
Lao động dự kiến          : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

69. Nhà máy Sản xuất thiết bị điện Liên Gia
Chủ đầu tư                    : Công ty thiết bị điện Liên Gia
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thiết bị điện các loại
Vốn đầu tư                    : 17.000 triệu đồng; 1.133 nghìn USD
Địa điểm                       : Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : 632/QĐ-UB/26/3/02
Lao động dự kiến           : 210 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 5.000
Thực hiện                      : Đã san lấp. 

70. Nhà máy may xuất khẩu 
Chủ đầu tư                    : Công ty Sản xuất và thương mại Vũ Hải
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất và Kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu Vốn đầu tư                    : 19.000 triệu đồng; 1.267 nghìn USD 
Địa điểm                       : Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ
Diện tích (m2)                : 55.000
Số quyết định                : 633/QĐ-UB,
26/3/02
Lao động dự kiến          : 1.000 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đã san lấp.

71. Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Anh Trung
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất gạch Bloc và đá ốp lát
Vốn đầu tư                    : 12.700 triệu đồng; 847 nghìn USD 
Địa điểm                       : Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : 634/QĐ-UB,
26/3/02
Lao động dự kiến          : 190 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
Thực hiện                     : Đã san lấp.

72. Trạm chiết nạp LPG và lắp ráp bếp gas
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân
Mục tiêu sản xuất          : Chiết nạp gas và lắp ráp bếp gas
Vốn đầu tư                    : 20.000 triệu đồng; 1.333 nghìn USD
Địa điểm                       : Dị Sử, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 12.000
Số quyết định                : 671/QĐ-UB,
4/4/02
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

73. Nhà máy s vật liệu mới CEILTECH
Chủ đầu tư                    : Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Việt Mỹ
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất sản phẩm thay thế gỗ tự nhiên
Vốn đầu tư                    : 20.929 triệu đồng; 1.395 nghìn USD
Địa điểm                       : Nhân Hòa, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 20.000
Số quyết định                : 756/QĐ-UB,
6/4/02
Lao động dự kiến           : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 15.000
Thực hiện                      : Đang xây dựng.

74. Nhà máy Sản xuất gạch ngói tuynen
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần VLXD Văn Giang
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất gạch tuynen
Vốn đầu tư                   : 7.894 triệu đồng;526 nghìn USD 
Địa điểm                      : Phụng Công, Văn Giang
Diện tích (m2)               : 55.000
Số quyết định               : 882/QĐ-UB,
23/4/02
Lao động dự kiến          : 130 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

75. NMSX màng ghép phức hợp, in trên chết liệu màng và Sản xuất ván gỗ nhân tạo
Chủ đầu tư                    : Cty TNHH in và SX bao bì Thiên Hà - CTCP hoá chất Thiên Hà
Mục tiêu sản xuất          : SX màng ghép phức hợp, in trên CL màng và SX ván gỗ nhân tạo
Vốn đầu tư                    : 20.162 triệu đồng;1.326 nghìn USD
Địa điểm                       : Bạch Sam, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định                : 1217/24/5/02
Lao động dự kiến          : 270 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

76. Nhà máy Sản xuất dây cáp điện
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần công nghiệp Tự Cường
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất dây cáp điện chất lượng cao
Vốn đầu tư                   : 20.000 triệu đồng;1.316 nghìn USD
Địa điểm                      : Như Quỳnh B
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 1218/24/5/02
Lao động dự kiến          : 120 người
Thực hiện                     : Chưa TK.

77. Kinh tế nông nghiệp trang trại Vũ Hưng
Chủ đầu tư                    : Công ty đầu tư phát triển nông nghiệp Vũ Hưng
Mục tiêu sản xuất          : Phát triển kinh tế trang trại, trồng rau, củ, hoa, quả các loại
Vốn đầu tư                    : 17.439 triệu đồng; 1.147 nghìn USD
Địa điểm                       : Hiệp Cường, Kim Động
Diện tích (m2)                : 15.000
Số quyết định                : 1311/QĐ-UB,
12/6/02; /QĐ-UB,5/12/02
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đang xây dựng

78. Nhà máy Sản xuất máy xây dựng
Chủ đầu tư    : Công ty chế tạo máy xây dựng và khai thác mỏ Hòa Phát
Mục tiêu sản xuất   : Sản xuất máy móc thiết bị xây dựng và khai thác mỏ
Vốn đầu tư                    : 152.000 triệu đồng; 10.000 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 40.000
Số quyết định                : 1312/QĐ-UB,
12/5/02
Lao động dự kiến          : 500 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 15.000
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

79. Nhà máy Sản xuất sản phẩm nhựa công nghiệp cao cấp
Chủ đầu tư                    : Công ty tự nhiên Nhựa và điện lạnh Hòa Phát
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất hàng nhựa công nghiệp cao cấp, SX điều hoà tủ lạnh
Vốn đầu tư                    : 186.375 triệu đồng; 12.262 nghìn USD
Địa điểm                        : Phố Nối A
Diện tích (m2)                 : 80.000
Số quyết định                 : 1314/QĐ-UB.
Lao động dự kiến            : 700 người
Vốn thực hiện (triệu đ)     : 90.000
Thực hiện                       : Đang hoạt động.

80. Nhà máy Sản xuất cửa thép và đồ gỗ
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Nguyên Thành
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất cửa thép và đồ gỗ nội thất mỹ nghệ
Vốn đầu tư                    : 13.174 triệu đồng; 867 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 13.500
Số quyết định                : 1315/QĐ-UB,
12/6/02
Lao động dự kiến          : 120 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 2.000
Thực hiện                     : Chưa thiết kế.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên thu hút mới 56 dự án đầu tư(12/06/2019 8:10 SA)

Danh sách dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chấm dứt hoạt động(10/05/2019 8:03 SA)

Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(10/05/2019 8:02 SA)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(10/05/2019 7:58 SA)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC(10/05/2019 8:04 SA)

°
487 người đang online