Danh mục các dự án đầu tư trong nước V.

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

161. Nhà máy sản xuất bao bì và thức ăn gia súc
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Việt Úc
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bao bì và chế biến thức ăn gia súc
Vốn đầu tư                   : 25.650 triệu đồng; 1.655 nghìn USD
Địa điểm                      : TT Vương, Tiên Lữ
Diện tích (m2)               : 21.000
Số quyết định               : 2279/28/10/03
Lao động dự kiến          : 200 người
Thực hiện                     : Đang xây dựng nhà xưởng.

 162. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và thuỷ sản Thăng Long
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Bạch Đằng
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thức thức ăn chăn nuôi
Vốn đầu tư                   : 42.730 triệu đồng; 2.757 nghìn USD
Địa điểm                      : Lạc Đạo, Văn lâm
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 2326/30/10/03
Lao động dự kiến          : 80 người
Thực hiện                     : Đang san lấp

163. Nhà máy Sản xuất TA chăn nuôi Thiên Lý
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Thiên Lý Hưng Yên
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Vốn đầu tư                    : 23.007 triệu đồng; 1.484 nghìn USD
Địa điểm                       : Tân Lập, Yên Mỹ
Diện tích (m2)                : 25.000
Số quyết định                : 2357/4/11/03
Lao động dự kiến          : 160 người
Thực hiện                     : Đang xây dựng

164. Nhà máy nhựa Composit Việt Á
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH thương mại Việt Á
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất sản phẩm nhựa Composit
Vốn đầu tư                    : 41.062 triệu đồng; 2.649 nghìn USD
Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)                : 28.200
Số quyết định                : 2471/11/11/03
Lao động dự kiến          : 230 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

165. Nhà máy Sản xuất kết cấu thép và thiết bị nâng hạ
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Tuấn Lâm
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất kết cấu thép và thiết bị nâng hạ
Vốn đầu tư                    : 21.516 triệu đồng; 1.388 nghìn USD
Địa điểm                       : Bạch Sam, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 12.000
Số quyết định                : 2355/11/03
Lao động dự kiến          : 80 người
Thực hiện                     : Đã san lấp.

166. Tổng kho chung chuyển thép và phôi thép
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Thái Hưng
Mục tiêu sản xuất         : Cung cấp phôi thép và kinh doanh thép
Vốn đầu tư                   : 36.000 triệu đồng; 2.323 nghìn USD
Địa điểm                      : Giai Phạm, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 25.800
Số quyết định               : 2356/4/11/03
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Chưa thiết kế.

167. Nhà máy Sản xuất thép inox cao cấp
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Gia Anh
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm thép inox
Vốn đầu tư                   : 47.000 triệu đồng; 3.032 nghìn USD
Địa điểm                      : Trung Hưng, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 45.000
Số quyết định               : 2486/13/1103
Lao động dự kiến          : 190 người
Thực hiện                     : Đang san lấp

168. Nhà máy Sản xuất các sản phẩm da LADODA
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH SX&DVTM SP da Ladoda
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm từ da
Vốn đầu tư                   : 21.379 triệu đồng; 1.379 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 25.000
Số quyết định               : 2536/19/11/03
Lao động dự kiến          : 500 người
Thực hiện                     : Đang xây dựng

169. Xưởng Sản xuất hương
Chủ đầu tư             : Công ty TNHH thương mại Tre Việt
Mục tiêu sản xuất   : Sản xuất các sản phẩm thương và nguyên liệu hương
Vốn đầu tư             : 7.000 triệu đồng; 452 nghìn USD
Địa điểm                 : Nhân Hòa, Mỹ Hào
Diện tích (m2)          : 15.000
Số quyết định          : 2534/19/11/03
Lao động dự kiến     : 100 người
Thực hiện                : Chưa san lấp.
170. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Minh Hiếu
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất chế biến thức ăn gia súc
Vốn đầu tư                   : 28.845 triệu đồng; 1.861 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 16.500
Số quyết định               : 2535/19/11/03
Lao động dự kiến          : 160 người
Thực hiện                     : Đang xây dựng.

171. Nhà máy Sản xuất cấu kiện thép xây dựng và tấm lợp
Chủ đầu tư    : Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phúc Tiến Hưng Yên
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất cấu kiện xây dựng và tấm lợp kim loại
Vốn đầu tư                   : 30.000 triệu đồng; 1.935 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 27.750
Số quyết định               : 2633/28/11/03
Lao động dự kiến          : 130 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

172. Nhà máy Sản xuất kính Long Giang
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH kính Long Giang Hưng Yên
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất kính cường lực và kính phản quang
Vốn đầu tư                   : 63.500 triệu đồng; 4.071 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 2789/15/12/03
Lao động dự kiến          : 150 người
Thực hiện                     : Chưa thiết kế

173. Nhà máy Sản xuất kết cấu thép, sản phẩm cơ khí phụ tùng ô tô
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH thép Thành Long
Mục tiêu sản xuất         : Đình Dù, vật liệu, Hưng Yên
Vốn đầu tư                   : 150.000 triệu đồng; 9.615 nghìn USD
Địa điểm                      : Đình Dù, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 110.000
Số quyết định               : 2819/17/12/03
Lao động dự kiến          : 700 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

174. Nhà máy Sản xuất máy lu
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Toàn Phát
Mục tiêu sản xuất         : Như Quỳnh, Văn lâm, Hưng Yên
Vốn đầu tư                   : 58.558 triệu đồng;3.754 nghìn USD
Địa điểm                      : Bạch Sam, Mỹ Hào.
Diện tích (m2)               : 50.000
Số quyết định               : 3101/31/12/03
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Chưa san lấp.

175. Nhà máy Sản xuất bao bì carton
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH bao bì Việt Hưng
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bao bì carton
Vốn đầu tư                   : 30.000 triệu đồng; 1.923 nghin USD
Địa điểm                      : Như Quỳnh, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 35.000
Số quyết định               : 06/05/01/04
Lao động dự kiến          : 200 người
Thực hiện                     : Chưa thiết kế.

176. Nhà máy chế tạo máy biến áp và trạm hợp bộ
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH chế tạo máy biến áp
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất máy biến áp, trạm hợp bộ
Vốn đầu tư                   : 42.500 triệu đồng; 2.724 nghin USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 33.000
Số quyết định               : 38/07/01/04
Lao động dự kiến          : 200 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

177. Nhà máy may mặc xuất khẩu An Phú
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH in và may mặc xuất khẩu An Phú
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất hàng may mặt xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 20.964 triệu đồng; 1.344 nghìn USD
Địa điểm                      : Liêu Xá, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 15.000
Số quyết định               : 78/13/01/04
Lao động dự kiến          : 400 người
Thực hiện                     : Chưa san lấp.

178. Nhà máy Sản xuất thiết bị công nghiệp Việt Pháp
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH cacbon Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất cẩu trục và thiết bị điện công nghiệp
Vốn đầu tư                    : 37.082 triệu đồng; 2.377 nghìn USD
Địa điểm                       : Trung Hưng, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 84/14/01/07
Lao động dự kiến          : 270 người
Thực hiện                     : Chưa thiết kế

179. Nhà máy giầy xuất khẩu Hoàng đô
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH giầy Hoàng Đô
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất giầy dép xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 109.720 triệu đồng; 7.033 nghìn USD
Địa điểm                      : Lương Bằng, Kim Động
Diện tích (m2)               : 64.000
Số quyết định               : 121/16/01/04
Lao động dự kiến          : 4.000
Thực hiện                     : Đang san lấp.

180. Nhà máy Sản xuất các sản phẩm máng nước nông nghiệp từ nhựa dến phế liệu
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Việt Long Hưng
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất máng nước từ nhựa phế liệu
Vốn đầu tư                   : 31.134 triệu đồng; 1.996 nghìn USD
Địa điểm                       : Long Hưng, Văn Giang
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 153/19/01/04
Lao động dự kiến          : 150 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

181. Nhà máy Sản xuất hoá phẩm xây dựng và vật tư nuôi trồng thuỷ sản
Chủ đầu tư    : Công ty TNHH công nghệ và vật liệu chuyên dụng Spemat
Mục tiêu sản xuất         : SX phụ gia bê tông, sơn, VL chống thấm, TB nuôi trồng thuỷ sản.
Vốn đầu tư                   : 14.562 triệu đồng; 933 nghìn USD
Địa điểm                       : Lạc Đạo, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 154/19/04
Lao động dự kiến          : 110 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

182. Khu dịch vụ nhà vườn sinh thái hồ An Vũ III
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị
Mục tiêu sản xuất         : Khu dịch vụ, nhà vườn sinh thái
Vốn đầu tư                   : 65.000 triệu đồng; 4.194 nghìn USD
Địa điểm                      : Hồng Châu, TX Hưng Yên
Diện tích (m2)               : 59.100
Số quyết định               : 48/8/04
Lao động dự kiến          : 89 người
Thực hiện                     : Đang Xây dựng.

183. Nhà máy Sản xuất kết cấu thép và thiết bị nâng hạ
Chủ đầu tư           : Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiên Trường
Mục tiêu sản xuất : Sản xuất kết cấu thép và thiết bị nâng hạ
Vốn đầu tư           : 30.000 triệu đồng; 1.923 nghìn USD
Địa điểm               : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)        : 31.756
Số quyết định        : 348/20/02/04
Lao động dự kiến   : 200 người
Thực hiện              : Đang xây dựng

184. Nhà máy Sản xuất ván sàn gỗ độ bền cao và đèn Compac
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Thành Ngân Châu (Công Thành)
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất ván sản độ bền cao đèn compac
Vốn đầu tư                   : 28.128 triệu đồng; 1.803 nghìn USD
Địa điểm                      : Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 349/20/02/04
Lao động dự kiến          : 200 người
Thực hiện                     : Chưa san lấp

185. Nhà máy Sản xuất các sản phẩm cơ khí và điện tử
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Hoàn Cầu - Hưng Yên
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm cơ khí, điện tử, thiết bị văn phòng
Vốn đầu tư                   : 27.336 triệu đồng; 1.752 nghìn USD
Địa điểm                       : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 25.000
Số quyết định               : 390/24/02/04
Lao động dự kiến          : 170  người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

186. Nhà máy Sản xuất đồ trang sức
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Kim Thành II
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất gia công vàng thương hiệu KTJ
Vốn đầu tư                   : 14.640 triệu đồng; 938 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 7.000
Số quyết định               : 226/04/02/04
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

187. Nhà máy Sản xuất phụ liệu may
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Bình Minh SH-CT TNHH Suntex
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất phụ liệu ngành may
Vốn đầu tư                   : 16.885 triệu đồng;  1.082 nghìn USD
Địa điểm                      : Trưng Trắc, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 15.000
Số quyết định               : 574/18/03/04
Lao động dự kiến          : 60 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

188. Nhà máy Sản xuất thuốc thú y
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH thú y Thăng Long II
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thuốc thú y các loại
Vốn đầu tư                   : 17.000 triệu đồng; 1.090 nghìn USD
Địa điểm                      : Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 10.400
Số quyết định                : 571/18/03/04
Lao động dự kiến          : 150 người
Thực hiện                     : Chưa san lấp.

189. Trung tâm Sản xuất phần mềm máy tính và đào tạo lập trình viên
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH công nghệ thông tin Việt Hàn
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất và xuất khẩu phần mềm và đào tạo lập trình viên
Vốn đầu tư                   : 15.350 triệu đồng; 984 nghìn USD
Địa điểm                      : Long Hưng, Văn Giang
Diện tích (m2)               : 12.000
Số quyết định               : 550/16/03/04
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

190. Nhà máy Sản xuất đồ chơi và quà tặng lưu niệm
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Nguyễn Hồng II
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất đồ chơi và quà tặng lưu niệm
Vốn đầu tư                   : 15.000 triệu đồng; 962 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 15.000
Số quyết định               : 549/16/03/04
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Chưa san lấp.

191. Nhà máy Sản xuất thiết bị điện tử và cơ khí Ameco
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH tự động hoá cơ khí và môi trường
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thiết bị điện, điện tử, thiết bị môi trường
Vốn đầu tư                   : 30.871 triệu đồng; 1.979 nghìn USD
Địa điểm                      : Dân Tiến, Khoái Châu
Diện tích (m2)               : 21.000
số quyết định                : 707/01/04/04
Lao động dự kiến          : 120 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

192. Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô máy kéo
Chủ đầu tư            : CTCP cơ khí Hồng Lĩnh; CT TNHH cơ khí Hồng Lĩnh.
Mục tiêu sản xuất  : Chế tạo các loại phụ tùng ô tô, máy kéo
Vốn đầu tư            : 37.216 triệu đồng; 2.386 nghìn USD
Địa điểm                : Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào
Diện tích (m2)         : 24.200
Số quyết định         : 705/01/04/04
Lao động dự kiến    : 100 người
Thực hiện               : Đang thiết kế.

193. Nhà máy Sản xuất gia công cơ khí - cao su K90
Chủ đầu tư             : Công ty TNHH K90
Mục tiêu sản xuất   : Các SP cao su kỹ thuật, bơm ly tâm, băng tải các loại
Vốn đầu tư             : 8.790 triệu đồng; 563 nghìn USD
Địa điểm                 : Chỉ Đạo, Văn Lâm
Diện tích (m2)          : 7.200
Số quyết định          : 761/QĐ-UB /
8/4/04
Lao động dự kiến     : 100 người
Thực hiện                : Đang thiết kế.

194. Nhà máy Sản xuất kết cấu thép
Chủ đầu tư                   : CTCP cơ khí xây dựng CTGT8
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm kết cấu thép
Vốn đầu tư                   : 27.918 triệu đồng; 1.790 nghìn USD
Địa điểm                      : Trưng Trắc, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 11.550
Số quyết định               : 762/QĐ-UB,
8/4/04
Lao động dự kiến          : 290 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

195. Nhà máy thép Công nghiệp Nhật Quang
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Thương mại Nhật Quang
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm thép công nghiệp chất lượng cao
Vốn đầu tư                   : 45.000 triệu đồng; 2.885 nghìn USD
Địa điểm                      : Lạc Đạo, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 45.000
Số quyết định               : 763/QĐ-UB,
8/4/04
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

196. Nhà máy Sản xuất đồ dùng trường học
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Tân Hà
Mục tiêu sản xuất           : Sản xuất bàn ghế trường học, bảng chống loá, giấy in trang trí
Vốn đầu tư                   : 35.220 triệu đồng; 2.258 nghìn USD
Địa điểm                      : Chỉ Đạo, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 18.000
Số quyết định               : 752/QĐ-UB,
8/4/04
Lao động dự kiến          : 80 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

197. Nhà máy may Hải Bảo
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH May Hải Bảo
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các sản phẩm may mặc
Vốn đầu tư                   : 19.578 triệu đồng; 1.255 nghìn USD 
Địa điểm                      : Dân Tiến, Khoái Châu
Diện tích (m2)               : 15.750
Số quyết định               : 805/QĐ-UB,
09/04/04
Lao động dự kiến          : 450 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

198. Nhà máy chế biến thực phẩm và Sản xuất đồ uống
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH PT công nghệ Châu Âu
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất mì ăn liền và Sản xuất rượu vang
Vốn đầu tư                   : 23.342; 1.496 nghìn USD
Địa điểm                      : TT Yên Mỹ, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 30.400
Số quyết định               : 807/QĐ-UB,
09/04/04
Lao động dự kiến          : 140 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

199. Nhà máy Sản xuất nệm mút Hoàng Hải
Chủ đầu tư             : CTCP Thương mại Hoàng Hải
Mục tiêu sản xuất   : Sản xuất mút xốp gia dụng và công nghiệp, nệm lò xo
Vốn đầu tư             : 33.667; 2.158 nghìn USD
Địa điểm                 : TT Yên Mỹ, Yên Mỹ.
Diện tích (m2)          : 22.192
Số quyết định          : 806/QĐ-UB,
09/4/04
Lao động dự kiến     : 150 người
Thực hiện                : Đang thiết kế.

200. Nhà máy Sản xuất cấu kiện bê tông và kết cấu thép
Chủ đầu tư                   : CTCP XDTM và dịch vụ Bách Phương
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất cấu kiện bê tông và kết cấu thép
Vốn đầu tư                   : 26.800 triệu đồng; 1.718 nghìn USD
Địa điểm                      : Vĩnh Khúc, Văn Giang
Diện tích (m2)               : 21.750
Số quyết định                : 819/QĐ-UB,
12/04/04
Lao động dự kiến          : 150 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên thu hút mới 56 dự án đầu tư(12/06/2019 8:10 SA)

Danh sách dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chấm dứt hoạt động(10/05/2019 8:03 SA)

Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(10/05/2019 8:02 SA)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(10/05/2019 7:58 SA)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC(10/05/2019 8:04 SA)

°
528 người đang online