Danh mục các dự án đầu tư trong nước I.

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

1. Xí nghiệp lắp ráp điều hoà, tủ lạnh
Chủ đầu tư                    : Công ty điện tử Ánh Sao
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các sản phẩm điện tử điện lạnh
Vốn đầu tư                    : 30.250 triệu đồng; 2.750 nghìn USD
Địa điểm                        : Như Quỳnh A
Diện tích                       : 20.000 m2
Số Quyết định               :
06/17/05
Lao động dự kiến           : 125người
Vốn thực hiện                : 30.250 triệu đồng
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

2. Nhà máy sản xuất bít tất Hà Văn
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Hà Văn
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bít tất
Vốn đầu tư                   : 4.704 triệu đồng; 420  nghìn USD                  
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích                       : 5.898 m2
Số quyết định                : 2536/3/12/96
Lao động dự kiến           : 50 người
Vốn thực hiện                : 4.704 triệu đồng
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

3. NM SX nội thất Hòa Phát; DA mở rộng NM nội thất ống mạ
Chủ đầu tư                    : Công ty Thương mại và Sản xuất Hòa Phát
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các loại bàn ghế, tủ văn phòng
Vốn đầu tư                    : 150.617 triệu đồng; 12.469 nghìn  USD                
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích                        : 31.896 m2
Số quyết định : 33/TB-UB-3/97; 1343/QĐ-UB-13/6/02; 1225/QĐ-UB-27/5/04
Lao động dự kiến          : 750 người
Vốn thực hiện               : 150.537triệu đồng
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

4. Nhà máy sản xuất ống thép Hòa Phát
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH ống thép Hòa Phát
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất ống thép
Vốn đầu tư                   : 165.988 triệu đồng;14.187 nghìn USD                  
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích                       : 46.039 (m2)
Số quyết định                :
06/19/05
Lao động dự kiến          : 210 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 165.988
Thực hiện                     : Đang hoạt động

5. Nhà máy sản xuất giầy thể thao
Chủ đầu tư                    : Công ty giầy Thuận Thành
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất giầy thể thao xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 6.341 triệu đồng;  542  nghìn USD                  
Địa điểm                        : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)                : 19.250
Số quyết định                :
03/01/97
Lao động dự kiến           : 1.000 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 6.341
Thực hiện                      : Đang hoạt động

6. Nhà máy sản xuất mút xốp, đệm lò xo
Chủ đầu tư                     : Công ty TNHH Ngọc Long
Mục tiêu sản xuất           : Sản xuất mút xốp, đệm lò xo
Vốn đầu tư                     : 9.360 triệu đồng;  800 nghìn  USD                  
Địa điểm                         : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                  : 5.842
Số quyết định                  :
04/01/97
Lao động dự kiến             : 30 người
Vốn thực hiện (triệu đ)      : 9.360
Thực hiện                        : Đang hoạt động.

7. Nhà máy sản xuất dây và cáp điện LiOA
Chủ đầu tư                     : Công ty TNHH Nhật Linh
Mục tiêu sản xuất           : Sản xuất biến thế, dây cáp điện
Vốn đầu tư                     : 143.000 triệu đồng;10.333 nghìn USD         
Địa điểm                        : Như Quỳnh B
Diện tích (m2)                 : 23.437
Số quyết định                 :
3/1/1998; 670/QĐ-UB-4/4/02
Lao động dự kiến            : 155 người
Vốn thực hiện (triệu đ)     : 90.000
Thực hiện                       : Đang hoạt động.

8. Trường đào tạo dậy nghề
Chủ đầu tư                     : Công ty CN và XNK Hưng Yên
Mục tiêu sản xuất           : Đào tạo dậy nghề, lắp ráp xe máy
Vốn đầu tư                     : 21.823 triệu đồng; 1.570 nghìn USD          
Địa điểm                         : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)                  : 15.000
Số quyết định                  : 712/99
Lao động dự kiến            : 30 người
Vốn thực hiện (triệu đ)     : 21.823
Thực hiện                       : Đang hoạt động.

9. Công ty cổ phần CBTP Kinh Đô
Chủ đầu tư                    : Công ty xây dựng và CB Kinh Đô
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất chế biến thực phẩm và bánh kẹo
Vốn đầu tư                    : 18.318 triệu đồng;  1.290 nghìn USD
Địa điểm                        : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)                 : 23.154
Số quyết định                 : 1399/8/99
Lao động dự kiến            : 300 người
Vốn thực hiện (triệu đ)     : 30.000
Thực hiện                       : Đang hoạt động.

10. Nhà máy may Hồ Gươm
Chủ đầu tư                    : Công ty may Hồ Gươm
Mục tiêu sản xuất          : May mặc xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 21.300 triệu đồng; 1.500 nghìn USD
Địa điểm                       : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)                : 26.644
Số quyết định                :
10/01/99
Lao động dự kiến           : 600 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 21.300
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

11. Công ty TNHH Hà Bình
Chủ đầu tư                    : Công ty DVXNK và Thương mại
Mục tiêu sản xuất          : Xay sát bột mì - chế biến sản phẩm từ LTTP
Vốn đầu tư                    : 5.798 triệu đồng;408 nghìn USD 
Địa điểm                       : Thị trấn Yên Mỹ
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : 42/01/00
Lao động dự kiến           : 50 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 5.798
Thực hiện                      : Đang hoạt động

12. Nhà máy sản xuất bao bì carton Như Quỳnh
Chủ đầu tư                  : Công ty Thương mại và sản xuất bao bì Ngọc Diệp
Mục tiêu sản xuất        : Sản xuất - kinh doanh bao bì carton
Vốn đầu tư                  : 22.990 triệu đồng; 1.619 nghìn USD
Địa điểm                      : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)              : 19.610
Số quyết định               : 154/01/00
Lao động dự kiến          : 300 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

13. Nhà máy sản xuất kính hoa dân dụng
Chủ đầu tư                    : Công ty Cổ phần Việt Phương
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất tấm kính hoa các loại
Vốn đầu tư                    : 17.878 triệu đồng; 1.259 nghìn USD 
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)                : 19.656
Số quyết định                : 333/2/00
Lao động dự kiến           : 80 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 17.878
Thực hiện                      : Đang hoạt động

14. Nhà máy may xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Anh Vũ
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất gia công quần áo xuất khẩu
Vốn đầu tư                     : 20.996 triệu đồng; 1.479 nghìn USD
Địa điểm                       : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)               : 14.945
Số quyết định               :
18/4/00
Lao động dự kiến          : 600 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 20.996
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

15. Nhà máy may Như Quỳnh
Chủ đầu tư              : Công ty sản xuất và dịch vụ xuất khẩu Nguyễn Hoàng
Mục tiêu sản xuất:    Sản xuất các loại quần áo xuất khẩu
Vốn đầu tư              : 7.100 triệu đồng; 500 nghìn USD
Địa điểm                  : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)           : 10.080
Số quyết định           : 747/4/00
Lao động dự kiến      : 350 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 6.000
Thực hiện                  : Đang hoạt động

16. Nhà máy thiết bị điện Việt Á
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Việt Á
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các thiết bị điện
Vốn đầu tư                    : 30.431 triệu đồng; 2.143 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)                : 26.642
Số quyết định                : 878/5/00
Lao động dự kiến           : 350 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 25.000
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

17. Nhà máy dệt len, bít tất
Chủ đầu tư                    : Đổi từ Hà Lan Khang - CT TNHH Hoàng Dương
Mục tiêu sản xuất          : Dệt len bít tất, sản xuất bếp gas, xoong nổi inox
Vốn đầu tư                    : 42.600 triệu đồng; 3.000 nghìn USD
Địa điểm                       : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)                : 12.000
Số quyết định                : 879/5/00
Lao động dự kiến           : 500 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 30.000
Thực hiện                      : Đang hoạt động

18. Nhà máy sản xuất lắp ráp đồ điện tử, điện lạnh và xe máy
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH T&T
Mục tiêu sản xuất          : Lắp ráp hàng điện tử và phụ tùng xe máy
Vốn đầu tư                    : 51.120 triệu đồng; 3.600,00 nghìn USD
Địa điểm                       : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)                : 26.677
Số quyết định                : 1076/6/00
Lao động dự kiến           : 450 người
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

19. Nhà máy cán thép hình
Chủ đầu tư                    : Công ty Cổ phần thép Hòa Phát
Mục tiêu sản xuất          : Cán kéo thép, sản xuất tôn lợp
Vốn đầu tư                    : 240.269 triệu đồng; 16.570 nghìn USD
Địa điểm                        : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)                : 36.059
Số quyết định                : 1159/6/00
Lao động dự kiến           : 220 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 200.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

20. Trạm cung cấp xăng dầu và dịch vụ vận tải
Chủ đầu tư                    : Công ty Cổ phần Cao Hà
Mục tiêu sản xuất          : Cung cấp xăng dầu và dịch vụ vận tải
Vốn đầu tư                    : 4.447 triệu đồng; 311  nghìn USD
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)                :3.000
Số quyết định                :1955/10/00
Lao động dự kiến           : 20 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 4.447
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

21. NMSX các SP điện lạnh, cáp chống ẩm, các SP cơ khí; NMSX bao bì PP; NMSX giấy Duplex cao cấp.
Chủ đầu tư                    : Công ty XNK tổng hợp GELEXIMCO
Mục tiêu sản xuất          : SX điều hoà, tủ lạnh, lò vi sóng, nồi điện,
                                      SX bao bì PP; SX các SP giấy
Vốn đầu tư                    : 154.848 triệu đồng; 55.109 nghìn USD
Địa điểm                       : Như Quỳnh B
Diện tích (m2)                : 41.522
Số quyết định  : 2021/10/00;902/2/5/02;1387/25/7/03;989/QĐ-UB ngày
29/4/04.
Lao động dự kiến          : 334 nguời
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 70.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

22. Nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp xe máy
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Phạm Tú
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất lắp động cơ, phụ tùng xe máy
Vốn đầu tư                    : 164.388 triệu đồng; 11.742 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)                : 44.658
Số quyết định                : 2337/11/00+bổ sung
Lao động dự kiến          : 475 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 90.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

23. Nhà máy sản xuất gốm sứ cao cấp xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH gốm sứ xuất khẩu Bát Tràng
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất gốm sứ cao cấp xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 15.000 triệu đồng; 1.049 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 22987
Số quyết định                : 2338/11/00
Lao động dự kiến          : 250 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 15.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

24. Nhà máy sản xuất thực phẩm cao cấp
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Hiến Thành
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thực phẩm cao cấp
Vốn đầu tư                   : 9.434 triệu đồng; 660 nghìn USD
Địa điểm                       : Bần Yên Nhân
Diện tích (m2)               : 8.377
Số quyết định               : 2831/12/00
Lao động dự kiến          : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 9.434
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

25. Nhà máy sản xuất mây tre đan xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty mây tre đan xuất khẩu Phú Minh
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 13.406 triệu đồng; 938 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 18.637
Số quyết định               : 2969/12/00
Lao động dự kiến          : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 13.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

26. Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH VIEBA
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất sản phẩm may mặc, dệt len và giầy dép xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 43.097 triệu đồng; 2.876 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 33.480
Số quyết định               : 3020/12/00;310/2/31/12/03
Lao động dự kiến          : 1.800 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 10.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

27. Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Đông Hà
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất phụ tùng xe gắn máy
Vốn đầu tư                   : 18.288 triệu đồng; 1.270 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 20.673
Số quyết định               : 191/1/01
Lao động dự kiến          : 400 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 9.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

28. Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy

Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH ý Anh
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất phụ tùng xe gắn máy
Vốn đầu tư                   : 17.366 triệu đồng; 1.206 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 28.490
Số quyết định               : 190/1/01
Lao động dự kiến          : 350 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 17.366
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

29. Nhà máy may xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH may Minh Anh
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 18.324 triệu đồng; 1.262 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 13.325
Số quyết định               : 547/3/01
Lao động dự kiến          : 400 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  :1.830
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

30. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hà Lan
Chủ đầu tư                   : Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hà Lan
Mục tiêu sản xuất         : Chế biến thức ăn gia súc các loại
Vốn đầu tư                   : 29.000 triệu đồng; 2.000 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 17.775
Số quyết định               : 761/4/01
Lao động dự kiến          : 110 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

31 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Long Châu
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu
Mục tiêu sản xuất          : Chế biến thức ăn gia súc các loại
Vốn đầu tư                   : 63.478 triệu đồng; 4.378 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 22.157
Số quyết định               : 762/4/01
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 40.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

32. Nhà máy sản xuất nước hoa quả
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Hoàn Cầu
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất chế biến nước hoa quả, giấy vệ sinh
Vốn đầu tư                   : 20.000 triệu đồng; 1.429 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối  A
Diện tích (m2)               : 18.767
Số quyết định               : 775/4/01
Lao động dự kiến          : 200 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

33. Cơ sở dạy nghề may CN
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Thanh Dương
Mục tiêu sản xuất          : Đào tạo thợ, CN may CN
Vốn đầu tư                   : 3.070 triệu đồng; 211 nghìn USD
Địa điểm                       : Nghĩa Hiệp
Diện tích (m2)                : 24.450
Số quyết định                : 910/4/01
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 3.070
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

34. Nhà máy sản xuất giầy thể thao xuất khẩu và xây dựng công trình cho thuê
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Nam Hòa
Mục tiêu sản xuất    : Sản xuất giầy dép xuất khẩu và công trình cho thuê
Vốn đầu tư                     : 58.514 triệu đồng; 3.850 nghìn USD 
Địa điểm                        : Nghĩa Hiệp
Diện tích (m2)                 : 72.170
Số quyết định                 : 1742/8/8/02
Lao động dự kiến            : 1.180 người
Vốn thực hiện (triệu đ)     : 20.000
Thực hiện                       : Đang hoạt động

35. Nhà máy sản xuất mì ăn liền SAPA - C.ty TM và SX SAPA
Chủ đầu tư                    : Công ty Thương mại và sản xuất Sapa
Mục tiêu sản xuất          : Chế biến thực phẩm
Vốn đầu tư                   : 43.500 triệu đồng; 3.000 nghìn USD
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)               : 30.400
Số quyết định               : 967/5/01
Lao động dự kiến          : 280 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 18.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

36. Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Đông Giang
Chủ đầu tư                    : Công ty cổ phần Đông Giang
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất dây cáp điện và các sản phẩm cơ khí
Vốn đầu tư                    : 12.500 triệu đồng; 862 nghìn USD
Địa điểm                        : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 12.000
Số quyết định                : 1056/501
Lao động dự kiến           : 120 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 12.500
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

37. Nhà máy sản xuất bao bì carton và nhà xưởng cho thuê
Chủ đầu tư                    : Công ty sản xuất và thương mại Tân Việt Anh
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất vành và ống xả xe gắn máy.
Vốn đầu tư                    : 17.402 triệu đồng; 1.192 nghìn USD
Địa điểm                       : Như Quỳnh A
Diện tích (m2)                : 7.000
Số quyết định                : 1469/7/01
Lao động dự kiến           : 94 người
Thực hiện                      : Chưa giao đất.

39. Nhà máy sản xuất mì ăn liền
Chủ đầu tư                    : Công ty cổ phần Thiên Hương
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất mì ăn liền và chế biến thực phẩm
Vốn đầu tư                    : 16.700 triệu đồng; 1.113 nghìn USD 
Địa điểm                       : Dị Sử, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 26.000
Số quyết định                : 1849/8/04
Lao động dự kiến           : 190 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 16.700
Thực hiện                      : Đang hoạt động.

40. Xưởng sản xuất ống hộp bằng inox
Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Hòa Bình (Thiên Ân)
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các sản phẩm ống hộp bằng inox
Vốn đầu tư                    : 12.000 triệu đồng; 800 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 15.000
Số quyết định                : 2103/QĐ-UB,
26/10/01
Lao động dự kiến           : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 10.000
Thực hiện                      : Đang hoạt động

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên thu hút mới 56 dự án đầu tư(12/06/2019 8:10 SA)

Danh sách dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chấm dứt hoạt động(10/05/2019 8:03 SA)

Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(10/05/2019 8:02 SA)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(10/05/2019 7:58 SA)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC(10/05/2019 8:04 SA)

°
635 người đang online