Danh mục các dự án đầu tư trong nước VI.

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

201. Nhà máy Sản xuất các sản phẩm inox
Chủ đầu tư            : Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát
Mục tiêu sản xuất  : Sản xuất các sản phẩm inox
Vốn đầu tư            : 14.110 triệu đồng; 904 nghìn USD
Địa điểm                : Dị Sử, Mỹ Hào
Diện tích (m2)         : 15.200
Số quyết định         : 850/QĐ-UB,
15/04/04
Lao động dự kiến    : 90 người
Thực hiện               : Đang thiết kế

202. Nhà máy Sản xuất thiết bị giáo dục ABC
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại ABC
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bê tông nhẹ 3D, sơn và băng keo
Vốn đầu tư                   : 12.240 triệu đồng; 785 nghìn USD
Địa điểm                      : Trung Hưng, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 10.000
Số quyết định               : 943/QĐ-UB,
27/04/04
Lao động dự kiến          : 92 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

204. Nhà máy Sản xuất máy lạnh ô tô
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH DVTM XNK máy lạnh ô tô
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất máy lạnh ô tô 
Vốn đầu tư                   : 48.768 triệu đồng; 3.126 nghìn USD
Địa điểm                      : Minh Đức, Mỹ Hào 
Diện tích (m2)               : 20.500
Số quyết định               : 1226/QĐ-UB,
27/5/04
Lao động dự kiến          : 180 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

205. KS Sơn Trường
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Sơn Trường
Mục tiêu sản xuất         : Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống
Vốn đầu tư                   : 20.169 triệu đồng; 1.293 nghìn USD
Địa điểm                      : TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 7.000
Số quyết định               : 1103/QĐ-UB,
18/5/04
Lao động dự kiến          : 150 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

206. Nhà máy Sản xuất bao bì, giấy carton
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Tân Kim Cương
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất bao bì, giấy carton 3 và 5 lớp
Vốn đầu tư                   : 22.0000 triệu đồng; 1.410 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 1105/QĐ-UB,
18/5/04
Lao động dự kiến          : 160 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

207. Nhà máy Sản xuất thuốc thú y
Chủ đầu tư                   : CTCP thuốc thú y Trung ương 1
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thuốc thú y
Vốn đầu tư                   : 45.000 triệu đồng; 2.885 nghìn USD
Địa điểm                      : Tân Quang, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 18.000
Số quyết định               : 1104/QĐ-UB,
18/5/04
Lao động dự kiến          : 300 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

208. Nhà máy luyện gang Hòa Phát
Chủ đầu tư                   : CTCP thép Hòa Phát
Mục tiêu sản xuất         : Cung cấp gang cho nhà máy luyện đúc phôi thép
Vốn đầu tư                   : 158.460 triệu đồng; 10.158 nghìn USD
Địa điểm                      : Giai Phạm, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 50.000
Số quyết định               : 1122/QĐ-UB,
19/5/04
Lao động dự kiến          : 300 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

209. Xưởng Sản xuất - kinh doanh thiết bị in
Chủ đầu tư                    : Công ty thiết bị in
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thiết bị ngành in
Vốn đầu tư                    : 24.000 triệu đồng; 1.600 nghìn USD
Địa điểm                       : Trưng Trắc, Văn Lâm
Diện tích (m2)                : 20.000
Số quyết định                : 153/TB-UB,
17/10/01
Lao động dự kiến          : 60 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

210. Nhà máy chế biến kem, nước đá tinh khiết
Chủ đầu tư                    : Công ty Thuỷ Tạ
Mục tiêu sản xuất          : Nước giải khát
Vốn đầu tư                    : 33.180 triệu đồng; 2.212 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 20.000
Số quyết định                : 150/TB-UB,
17/10/01
Lao động dự kiến          : 100 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

211. Chi nhánh Hưng Yên
Chủ đầu tư                   : TCT sành sứ thuỷ tinh xuất khẩu Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất và khuếch trương xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 15.000 triệu đồng; 1.035 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 36.515
Số quyết định               : 47QT3/01
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 7.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

212. Nhà máy thép Sông Đà
Chủ đầu tư                   : Công ty lực lượng VT-VT Sông Đà 12
Mục tiêu sản xuất         : Cán thép các loại
Vốn đầu tư                   : 215.439 triệu đồng; 14.858 nghìn USD 
Địa điểm                      : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 77.742
Số quyết định               :
11/01/00
Lao động dự kiến          : 300 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 215.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

213. Cụm công nghiệp dệt may
Chủ đầu tư                   : TCT dệt may Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất         : Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp dệt may
Vốn đầu tư                   : 35.021 triệu đồng; 2.416 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối B
Diện tích (m2)               : 243.391
Số quyết định               : 155KTĐT3/01
Lao động dự kiến          : 2.000 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

214. xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : CTSX- DV và XNK Nam Hà Nội
Mục tiêu sản xuất          : Chế biến các mặt hàng nông sản
Vốn đầu tư                    : 40.000 triệu đồng; 2.667 nghìn USD
Địa điểm                       : Dị Sử, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 40.000
Số quyết định                : 145/TB-UB,
17/10/01
Lao động dự kiến           : 300 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Chưa xây dựng

215. Xưởng Sản xuất khăn và Sản xuất chè xuất khẩu
Chủ đầu tư                    : Công ty Thanh Hà
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất khăn bông, chế biến chè xuất khẩu
Vốn đầu tư                    : 22.500 triệu đồng; 1.500 nghìn USD
Địa điểm                       : Phố Nối A
Diện tích (m2)                : 30.000
Số quyết định                : 29TB-UB26/2/02
Lao động dự kiến           : 450 người
Vốn thực hiện (triệu đ)    : 3.000
Thực hiện                      : Đang xây dựng

216. Nhà máy Sản xuất nhựa công nghiệp
Chủ đầu tư                    : Công ty nhựa Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp
Vốn đầu tư                    : 126.300 triệu đồng; 8.309 nghìn USD
Địa điểm                       : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 20.000
Số quyết định                : 34TB-UB,
7/3/02
Lao động dự kiến          : 120 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

217. Nhà máy Sản xuất bao bì rỗn bằng nhựa
Chủ đầu tư                    : Công ty nhựa Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các loại chai Pet
Vốn đầu tư                    : 19.850 triệu đông; 1.306 nghìn USD
Địa điểm                       : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)                : 20.000
Số quyết định                : 34/TB-UB/18/4/02
Lao động dự kiến          : 62 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

218. Dây chuyền Sản xuất màng BOP
Chủ đầu tư                    : Công ty nhựa Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất các sản phẩm màng BOPP
Vốn đầu tư                    : 223.000 triệu đồng; 14.671 nghìn USD
Địa điểm                       : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 45.000
Số quyết định                : 60/TB-UB,
18/4/02
Lao động dự kiến          : 120 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3000
Thực hiện                     : Chưa xây dựng

219. Nhà máy gạch ốp lát cao cấp
Chủ đầu tư            : Công ty xây dựng số 19, TCT XD và phát triển hạ tầng
Mục tiêu sản xuất  : Sản xuất gạch ốp lat cao cấp
Vốn đầu tư            : 87.480 triệu đồng; 5.755 nghìn USD
Địa điểm                : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)         : 45.000
Số quyết định         : 60/TB-UB,
18/4/02
Lao động dự kiến    : 120 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 3.000
Thực hiện               : Chưa xây dựng.

220. Xí nghiệp may xuất khẩu và sơ chế hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu
Chủ đầu tư                   : Công ty thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội
Mục tiêu sản xuất         : Hàng may mặc, mây tre và sơn mài
Vốn đầu tư                   : 45.334 triệu đồng; 2.963 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 50.000
Số quyết định               : 128/TB-UB,
28/6/02
Lao động dự kiến          : 1.300 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 20.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động

221. Nhà máy liên hiệp thực phẩm
Chủ đầu tư                    : XNCB và KD LTTP Hà Nội - TCT LT Miền Bắc
Mục tiêu sản xuất          : Chế biến thực phẩm, nông sản, nước giải khát
Vốn đầu tư                    : 105.207 triệu đồng; 6.922 nghìn USD
Địa điểm                       : Lạc Đạo, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 40.000
Số quyết định                : 159/TB-UB,
14/8/02
Lao động dự kiến          : 160 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 10.000
Thực hiện                     : Đang xây dựng

222. Xí nghiệp gia công phân loại hàng may mặc
Chủ đầu tư                   : Công ty dịch vụ hàng không
Mục tiêu sản xuất         : Gia công phân loại quần áo tái xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 30.000 triệu đồng; 2.000 nghìn USD
Địa điểm                      : Bạch Sam, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 36.000
Số quyết định               : 246/TB-UB,
30/12/02
Thực hiện                     : Thiết kế chậm

223. Xí nghiệp Sản xuất dược liệu, vật liệu hữu cơ và xử lý môi trường
Chủ đầu tư                    : Trung tâm cách mạng dược và hoá sinh hữu cơ
Mục tiêu sản xuất          : Trồng và chiết xuất các loại thảo dược, Sản xuất vật liệu XD mới
Vốn đầu tư                    : 5.585 triệu đồng;  365 nghin USD
Địa điểm                       : Chỉ Đạo, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 10.000
Số quyết định               : 03/TB-UB,
3/1/03
Lao động dự kiến          : 20 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 15.000
Thực hiện                     : Thiết kế chậm.

224. Nhà máy Sản xuất lắp ráp động cơ đốt trong
Chủ đầu tư             : Công ty Thương mại và Sản xuất vật tư thiết bị GTVT
Mục tiêu sản xuất   : Các loại động cơ đốt trong
Vốn đầu tư             : 29.600 triệu đồng;  1922  nghìn USD        
Địa điểm                 : Phố Nối A
Diện tích (m2)          : 50.000
Số quyết định          : 69/TB-UB,
1/4/03
Lao động dự kiến     : 450 người
Vốn thực hiện (triệu đ) : 10.000
Thực hiện                   : Đang xây dựng.

225. Nhà máy Sản xuất thép ống
Chủ đầu tư                   : CTKD thép và vật tư Hà Nội - TCT thép Việt
Nam
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất thép ống tròn, vuông, không gỉ các loại
Vốn đầu tư                   : 159.500 triệu đồng; 10.290 nghìn USD
Địa điểm                      : Phố Nối A
Diện tích (m2)               : 50.000
Số quyết định               : 84/TB-UB,
6/5/03
Lao động dự kiến          : 200 người
Thực hiện                     : Chưa thiết kế.

226. Nhà máy Sản xuất cấu kiện thép, cơ khí và đồ gỗ nội thất
Chủ đầu tư                   : Công ty xây dựng số 4 - TCT xây dựng Hà Nội
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất cấu kiện thép, cơ khí và đồ gỗ nội thất
Vốn đầu tư                   : 20.500 triệu đồng;  1.323 nghìn USD
Địa điểm                      : Vĩnh Khúc, Văn Giang
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 925/QĐ-UB,
26/4/04
Lao động dự kiến          : 180 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

227. Xưởng lắp ráp máy nông nghiệp
Chủ đầu tư                   : Công ty lắp máy nông nghiệp Miền Bắc
Mục tiêu sản xuất         : Lắp ráp các loại máy nông nghiệp
Vốn đầu tư                   : 4.000 triệu đồng; 296 nghìn USD
Địa điểm                      : Minh Đức, Mỹ Hào
Diện tích (m2)               : 6.000
Số quyết định               : 185/25/1/00
Lao động dự kiến          : 85 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 4.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

228. Nhà máy chế biến lương thực thực phẩm Vạn Xuân
Chủ đầu tư                 : Công ty Sản xuất kinh doanh thương mại Vạn Xuân
Mục tiêu sản xuất       : Sản xuất mì ăn liền, bột canh, bánh kẹo
Vốn đầu tư                 : 20.000 triệu đồng; 1.481 nghìn USD 
Địa điểm                     : Trưng Trắc, vật liệu
Diện tích (m2)              : 25.000
Lao động dự kiến         : 150 người
Vốn thực hiện (triệu đ)  : 2.000
Thực hiện                    : Đang xây dựng.

229. Dự án mở rộng Công ty may Hưng Việt
Chủ đầu tư                   : Công ty may Hưng Việt
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu
Vốn đầu tư                   : 20.000 triệu đồng; 1.481 nghìn USD
Địa điểm                      : Dị Sử, MH
Diện tích (m2)               : 26.000
Số quyết định                : 1731/8/7/01
Lao động dự kiến          : 550 người
Vốn thực hiện (triệu đ)   : 5.000
Thực hiện                     : Đang hoạt động.

230. Nhà máy Sản xuất các túi sách tay siêu thị
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần nhựa Huy Hoàng
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất các loại túi xách tay, túi xốp
Vốn đầu tư                   : 15.000 triệu đồng; 968 nghìn USD
Địa điểm                      : Như Quỳnh, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 10.000
Số quyết định               : 2211/17/10/03
Lao động dự kiến          : 120 người
Thực hiện                     : Chưa thoả thuận đền bù.

231. Nhà máy Sản xuất bao bì Nilon
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất túi xốp siêu thị và bao bì Nilon
Vốn đầu tư                   : 14.300 triệu đồng; 923 nghìn USD
Địa điểm                      : Như Quỳnh, Văn Lâm
Diện tích (m2)               : 10.000
Số quyết định               : 2211/17/10/03
Lao động dự kiến          : 120 người
Thực hiện                     : Chưa thoả thuận đền bù.

232. Nhà máy Sản xuất vật liệu xây dựng
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Chiến Thắng
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất vật liệu xây dựng
Vốn đầu tư                   : 30.500 triệu đồng; 1.968 nghìn USD
Địa điểm                      : Trưng Trắc, Van Lâm
Diện tích (m2)               : 22.000
Số quyết định               : 2134/15/10/03
Lao động dự kiến          : 200 người
Thực hiện                     : Chưa thoả thuận đền bù.

233. Trung tâm thương mại Lợi Mận
Chủ đầu tư                   : Doanh nghiệp tư nhân Lợi Mận
Mục tiêu sản xuất         : Kinh doanh dịch vụ tổng hợp
Vốn đầu tư                   : 16.380 triệu đồng; 1.057 nghìn USD
Địa điểm                      : KCN TX Hưng Yên 7.200
Diện tích (m2)               : 7.200
Số quyết định               : 2136/15/10/03
Lao động dự kiến          : 50 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

234. Nhà máy Sản xuất các sản phẩm gạch lát màu Hồng Hà
Chủ đầu tư                    : Công ty gạch lát màu Hồng Hà
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất gạch lát màu bóng
Vốn đầu tư                    : 16.263 triệu đồng; 1.049 nghìn USD
Địa điểm                       : Lương Bằng, Kim Động
Diện tích (m2)               : 32.000
Số quyết định                : 2629/27/11/03
Lao động dự kiến          : 180 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

235. Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
Chủ đầu tư                    : Công ty thức ăn chăn nuôi Kiên Hà
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Vốn đầu tư                    : 10.650 triệu đồng; 683 nghìn USD
Địa điểm                       : Lương Bằng, Kim Động
Diện tích (m2)               : 11.000
Số quyết định                : 3103/31/12/03
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

236. Nhà máy Sản xuất điện gia dụng Thanh Bình
Chủ đầu tư                    : DNTN Thanh Bình
Mục tiêu sản xuất          : Sản xuất, lắp ráp đồ điện gia dụng
Vốn đầu tư                    : 11.726 triệu đồng; 752 nghìn USD
Địa điểm                       : Trung Hưng, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 15.000
Số quyết định                : 85.14/01/04
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Đang san lấp

237. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
Chủ đầu tư                   : Công ty cổ phần Hoàng Sơn
Mục tiêu sản xuất         : Chế biến thức ăn chăn nuôi
Vốn đầu tư                   : 17.174 triệu đồng; 1.101 nghìn USD
Địa điểm                      : Lương Bằng, Kim Động
Diện tích (m2)               : 15.000
Số quyết định               : 07/05/01/04
Lao động dự kiến          : 220 người
Thực hiện                     : Đang san lấp.

238. Trung tâm thương mại dịch vụ Phố Nối
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH An Phát
Mục tiêu sản xuất         : KD khách sạn nhà hàng, kinh doanh hàng công nghệ phẩm
Vốn đầu tư                   : 26.779 triệu đồng; 1.717 nghìn USD
Địa điểm                      : Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ
Diện tích (m2)               : 18.000
Số quyết định               : 461/03/3/04
Lao động dự kiến          : 100 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế.

239. Nhà máy Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Khải Hoàn
Mục tiêu sản xuất         : Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất
Vốn đầu tư                   : 14.250 triệu đồng; 913 nghìn USD
Địa điểm                      : Dân Tiến, Khoái Châu
Diện tích (m2)               : 12.600
Số quyết định               : 612/23/03/04
Lao động dự kiến          : 160 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

240. Nhà máy Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Chủ đầu tư                   : Công ty TNHH Thành Thắng
Mục tiêu sản xuất         : Chế biến thức ăn chăn nuôi
Vốn đầu tư                   : 22.883 triệu đồng; 1.467 nghìn USD
Địa điểm                      : Dị Sử, My Hào
Diện tích (m2)               : 20.000
Số quyết định               : 611/23/03/04
Lao động dự kiến          : 150 người
Thực hiện                     : Đang thiết kế

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hưng Yên thu hút mới 56 dự án đầu tư(12/06/2019 8:10 SA)

Danh sách dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chấm dứt hoạt động(10/05/2019 8:03 SA)

Danh sách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài(10/05/2019 8:02 SA)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(10/05/2019 7:58 SA)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC(10/05/2019 8:04 SA)

°
583 người đang online