Chiến lược phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đăng ngày 14 - 05 - 2009
100%

Phát triển giao thông vận tải là yêu cầu cần thiết đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Quan điểm phát triển

Lễ khánh thành cầu Yên LệnhPhát triển giao thông vận tải là yêu cầu cần thiết đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển giao thông vận tải cần phải đi trước một bước, để tạo tiền đề cho các ngành kinh tế xã hội khác phát triển trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và trên con đường hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.

Giao thông được xác định là một hệ thống công trình hạ tầng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành giao thông - vận tải là khâu quan trọng trong kết cấu hạ tầng, là yếu tố cơ bản thúc đẩy phát triển giao lưu kinh tế trong và ngoài nước. Để đạt được mục tiêu đó cần phải có hệ thống giao thông vận tải tiên tiến và đồng bộ.

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên trước hết dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế của tỉnh thời kỳ 1997-2010, định hướng quy hoạch của một số ngành kinh tế khác trong tỉnh, và định hướng chiến lược phát triển tổng thể giao thông vận tải chung của cả nước.

Trên công trường xây dựng cầu Yên LệnhPhát triển giao thông vận tải thời kỳ mở cửa cần phải phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường, kinh tế hàng hóa có nhiều thành phần (nhất là lĩnh vực vận tải) có sự điều tiết và quản lý của nhà nước, với lực lượng vận tải quốc doanh đóng vai trò chủ đạo.

Vấn đề cơ bản và cốt lõi trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là vốn đầu tư. Do vậy vấn đề tạo vốn cũng như gọi vốn nước ngoài theo các dự án và nguồn viện trợ, kết hợp với vốn đầu tư của nhà nước là hết sức quan trọng. Ngoài ra cần có sự hỗ trợ đóng góp của nhân dân trong việc phát triển giao thông nông thôn theo phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm".

Mục tiêu phát triển

 

 

Đáp ứng nhu cầu vận tải, giao lưu cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng nhanh trên 10% năm của tỉnh. Đồng thời hệ thống kết cấu về hạ tầng giao thông Hưng Yên cần đảm bảo đủ khả năng yêu cầu của tỉnh công nghiệp hóa vào năm 2020.

 

 

 

Đường bộ

 • Tạo được một mạng lưới đường bộ hợp lý liên hoàn, thông suốt bao gồm các trục dọc và ngang nối liền các trung tâm kinh tế và đô thị của tỉnh, kết nối với mạng lưới đường trong khu vực.
 • Xác định rõ vai trò, chức năng của các tuyền đường trong quy hoạch để làm cơ sở hoạch định các tuyến đường đó.
 • Xác định cụ thể các tuyến đường trong quy hoạch.
 • Xác định quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật các tuyến đường.
 • Sơ bộ xác định khối lượng và kinh phí đầu tư.
 • Sơ bộ xác định quỹ đất dành cho việc xây dựng quy hoạch.
 • Phân tích và hoạch định kế hoạch phân kỳ đầu tư xây dựng.
 • Đề xuất các cơ chế, chính sách hợp lý để thực hiện và quản lý quy hoạch.
 • Đưa ra các kiến nghị hợp lý để trình Bộ giao thông vận tải, UBND tỉnh phê duyệt và chuẩn bị chương trình đầu tư.

 

 

Đường thủy

 • Xây dựng các cảng và bến tầu khách trên Sông Hồng và Sông Luộc.
 • Củng  cố hệ thống giao thông đường sông nội tỉnh quản lý.
 • Nghiên cứu cải tạo, kéo dài một số đoạn sông nội tỉnh để đưa phương tiện giao thông có trọng tải nhỏ hơn 50T hoạt động vận tải an toàn.

 

 

Vận tải

Cải tiến và đổi mới kết cấu đoàn phương tiện có chất lượng tốt hơn, đồng thời có cơ chế chính sách hợp lý để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vận tải, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác vận tải.

 

 

Công nghiệp giao thông vận tải

 • Hình thành cơ sở đóng mới sửa chữa phương tiện vận tải và các dịch vụ kỹ thuật khác.
 • Có cơ chế, chính sách hợp lý để các thành phần kinh tế tham gia đóng mới và sửa chữa phương tiện giao thông. Nhà nước thống nhất quản lý  về quy mô và kiểm định chất lượng sản phẩm.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch đường cao tốc và quốc lộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch đường trong các khu công nghiệp(14/05/2009 2:12 CH)

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải tỉnh và các giải pháp chủ yếu(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020(14/05/2009 2:11 CH)

Quy hoạch bến xe và cơ khí giao thông đường bộ(14/05/2009 2:11 CH)

°
423 người đang online