Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 05 - 2009
100%

Ở thời điểm tái lập tỉnh, Hưng Yên có 7 doanh nghiệp nhà nước địa phương

1. Doanh nghiệp nhà nước địa phương

Ở  thời điểm tái lập tỉnh, Hưng Yên có 7 doanh nghiệp nhà nước địa phương là: Công ty Đay Hưng Yên, Công ty Giầy Hưng Yên, Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm Hưng Yên, Công ty May II Hưng Yên, Nhà máy Giấy Thanh Long, Công ty gạch Kênh Cầu và Công ty cấp nước Hưng Yên.

Đến năm 2000 tăng lên 9 doanh nghiệp, có 2 doanh nghiệp mới là Công ty Gạch Bảo Khê, Phân xưởng Bia - Công ty Ong Hưng Yên.

Công nhân Công ty giầy Hưng Yên trong giờ làm việcSau thời gian sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả theo chủ trương chung của Nhà nước, đến năm 2003 giảm xuống còn 8 doanh nghiệp (một đơn vị mới tham gia sản xuất công nghiệp từ năm 2002 là Xí nghiệp thực phẩm đông lạnh - Công ty Xuất nhập khẩu Hưng Yên) và Nhà máy Giấy Thanh Long, Công ty Gạch Bảo Khê đã cổ phần hóa).

Khu vực các doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và theo xu hướng giảm dần do sự tăng trưởng của khu vực này luôn thấp hơn sự tăng trưởng chung toàn ngành: năm 1996 là 8,24%, năm 1997 là 5,16%, năm 2000 là 2,01% và năm 2003 là 1,91%.

Sản phẩm của khu vực này là hàng may mặc, giầy, bao tải đay, sợi đay, gạch xây, bia hơi, bánh kẹo, thịt lợn đông lạnh, nước máy thương phẩm,... trực tiếp phục vụ trong tỉnh và xuất khẩu.

2. Doanh nghiệp nhà nước trung ương

Năm 1996 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 6 doanh nghiệp là Công ty Nhựa Hưng Yên, Công ty May Hưng Yên, Công ty thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên, Công ty Cơ khí Dệt may Hưng Yên, Công ty Chế biến lương thực thực phẩm Yên Mỹ và Công ty bao bì Phố Nối, tỷ trọng của các doanh nghiệp này trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 20,95%.

Đến năm 2000 tỷ trọng của khu vực này là 4,31% do các doanh nghiệp này tăng trưởng chậm vì khả năng đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất hạn chế.

Đến cuối năm 2003, khu vực này có 8 doanh nghiệp do 2 đơn vị đã cổ phẩn hóa là Công ty chế biến lương thực thực phẩm Yên Mỹ, Công ty thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên, nhưng được bổ sung thêm 4 doanh nghiệp (Chi nhánh Công ty sành sứ thuỷ tinh Việt Nam, Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát, Xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ) trong đó Nhà máy thép Việt Ý có năng lực sản xuất khá lớn, song tỷ trọng của khu vực này cũng chỉ tăng lên đến 10,83%.

Các doanh nghiệp nhà nước sẽ còn tiếp tục tiến hành cổ phần hóa trong thời gian tới, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý sẽ hoàn tất cổ phần hóa trong năm 2004, các doanh nghiệp Trung ương quản lý một số doanh nghiệp đã và đang tiến hành cổ phần hóa đầu năm 2005 như Công ty Cơ khí Dệt May Hưng Yên, Nhà máy thép Việt Ý, Công ty Nhựa Hưng Yên, do đó sự mặc dù sẽ có thêm một số doanh nghiệp quốc doanh Trung ương đưa vào sản xuất các dự án trên địa bàn, song đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất công nghiệp toàn tỉnh sẽ vẫn có xu hướng giảm trong thời gian tới.

3. Công ty TNHH, Công ty Cổ phần

Năm 1999 trên địa bàn tỉnh mới có 19 doanh nghiệp (cả DNTN và Công ty TNHH, chưa có công ty cổ phần), đóng góp của khu vực này trong sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chưa lớn, do các doanh nghiệp đều có quy mô nhỏ, năng lực sản xuất hạn chế.

Từ năm 2000 đã có 57 dự án sản xuất công nghiệp được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.195 tỷ đồng, đến hết năm 2003 con số này là 204 dự án và 6.000 tỷ đồng, đã có trên 100 dự án di vào hoạt động đây chính là động lực chính tạo nên sự tăng trưởng sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh, cũng như sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong 3 năm trở lại đây.

Nếu năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực ngoài quốc doanh chỉ đạt 534,251 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 22,73% trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh thì năm 2003 đã tăng lên 2.215,569 tỷ đồng chiếm 48,64%.

Số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoạt động theo luật doanh nghiệp
(đến 31/12/2003)


Như vậy, đến hết năm 2003 số lượng các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp có sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 281 doanh nghiệp chiếm 51,94 % tổng số doanh nghiệp ngoài quốc doanh toàn tỉnh. Trong đó:

  •  Công ty TNHH: 214
  •  Công ty Cổ phần: 30
  •  Doanh nghiệp tư nhân: 37

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm 1996 trên địa bàn tỉnh có 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên chỉ có 2/6 doanh nghiệp này hoạt động thực tế (04 doanh nghiệp còn lại được cấp phép đầu tư trong năm nhưng đã giải thể) và đóng góp cho công nghiệp Hưng Yên 25 tỷ đồng về giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng 7% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng và đến năm 2003 trên địa bàn tỉnh đã có 35 doanh nghiệp (và 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh) đầu tư sản xuất công nghiệp được cấp phép, trong số này đã có 25 doanh nghiệp đi vào hoạt động, đạt giá trị sản xuất công nghiệp 1.759,423 tỷ đồng chiếm 38,63% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch đường cao tốc và quốc lộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch đường trong các khu công nghiệp(14/05/2009 2:12 CH)

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải tỉnh và các giải pháp chủ yếu(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020(14/05/2009 2:11 CH)

Quy hoạch bến xe và cơ khí giao thông đường bộ(14/05/2009 2:11 CH)

°
446 người đang online