Biểu đồ phát triển của ngành công nghiệp Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 05 - 2009
100%

1. Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 1997-2003 (giá cố định năm 1994) 2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hình thức sở hữu

 1. Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 1997-2003 (giá cố định năm 1994)


2. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên theo hình thức sở hữu




3. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên phân theo ngành sản xuất




4. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên theo ngành cấp II




5. Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên qua các năm





Xem các số liệu thống kê ngành công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy hoạch đường cao tốc và quốc lộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch đường trong các khu công nghiệp(14/05/2009 2:12 CH)

Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giao thông vận tải tỉnh và các giải pháp chủ yếu(14/05/2009 2:12 CH)

Quy hoạch hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và đường đô thị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020(14/05/2009 2:11 CH)

Quy hoạch bến xe và cơ khí giao thông đường bộ(14/05/2009 2:11 CH)

°
445 người đang online