Phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Đăng ngày 10 - 04 - 2009
100%

Phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

1.- Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và khoa học công nghệ.

Giáo dục-đào tạo phải đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức.

Phát triển giáo dục cân đối về quy mô, loại hình, tăng cường chất lượng, hiệu quả; chuyển dần sang mô hình giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; bảo đảm 50 - 55% cháu vào nhà trẻ, 90% vào mẫu giáo, 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, 100% học hết tiểu học vào lớp 6, 90% học hết phổ thông cơ sở vào học trung học phổ thông và học nghề.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và khuyến học, phát huy hiệu quả của các trung tâm học tập cộng đồng, hướng nghiệp dạy nghề. Giữ vững thành quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Quan tâm chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học, ngành học; hàng năm có từ 20 - 25% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học, cao đẳng, tăng số học sinh giỏi quốc gia, phấn đấu có học sinh giỏi khu vực và quốc tế; 100% phòng học phổ thông, 50 - 55% phòng học mầm non kiên cố và cao tầng.

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng phân cấp và tăng quyền chủ động của các cơ sở giáo dục. Phối hợp tốt với các bộ, ngành để đến năm 2010 có thêm từ 2 - 3 trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh, trong đó có trường Đại học đa ngành chất lượng cao; mở rộng và nâng cấp trường Cao đẳng sư phạm theo hướng đa hệ, đa ngành; nâng cấp một số trường nghiệp vụ lên trường trung học chuyên nghiệp.

Đào tạo dạy nghề theo hướng tiếp cận với công nghệ hiện đại, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và tác phong công nghiệp, am hiểu pháp luật và thông lệ quốc tê. Tăng tỷ lệ đào tạo công nhân lành nghề và tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo đạt trên 40% vào năm 2010. Trong quy hoạch sử dụng đất phải dành diện tích thích hợp để phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất và đời sống, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến kết hợp với cung ứng các loại giống cây con có năng suất, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao; chú ý đúng mức đến khoa học xã hội và nhân văn. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý và tăng cường nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước đi đôi với đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho khoa học, công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tạo lập thị trường khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh; sửa đổi chính sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, thu hút nhân tài có hiệu quả hơn nữa. Thành lập Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Tiếp tục triển khai mở rộng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng các dự án, đề tài khoa học đáp ứng tốt hơn sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường, quan tâm đầu tư, hỗ trợ hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải.

2.- Phát triển sự nghiệp y tế-dân số, gia đình và trẻ em.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở, đa dạng hoá các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ y học và đầu tư thiết bị hiện đại cho bệnh viện tuyến tỉnh. Nâng cao chất lượng khám và điều trị của các cơ sở y tế. Chú trọng y tế tuyến xã và tuyến huyện để giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên. Tăng cường công tác y tế dự phòng đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, đồng thời bảo đảm quyền lợi, giảm phiền hà với bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Quản lý chặt chẽ hành nghề y dược tư nhân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, tu dưỡng y đức của đội ngũ thầy thuốc, kết hợp tốt việc chẩn trị y học hiện đại với y học cổ truyền. Giữ vững 100% trạm xá xã có bác sỹ; có chính sách hỗ trợ xã khó khăn, xây dựng chuẩn quốc gia về y tế.

Duy trì thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, giữ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức dưới 1%, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Xây dựng "Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số, gia đình và trẻ em, tiếp tục giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn dưới 10%; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp để hoà nhập với cộng đồng.

3.- Phát triển sự nghiệp văn hoá-thông tin, thể dục thể thao:

Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm : Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, tiếp tục phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng làng, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá đạt mục tiêu đề ra, có chất lượng thực sự. Khai thác các nguồn lực để trùng tu, giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của địa phương. Xây dựng hoàn chỉnh khu di tích Văn miếu Xích Đằng, Chử Đồng Tử Tiên Dung, cụm di tích Phố Hiến. Tăng cường quản lý Nhà nước về dịch vụ văn hoá, kinh doanh văn hoá phẩm, nhằm phát huy mặt tích cực, ngăn chặn văn hoá phẩm tiêu cực, độc hại.

Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng tác, biên soạn, để tăng số lượng và chất lượng tác phẩm văn nghệ, sách, báo, tạp chí, chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn người đọc, người xem, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục và hưởng thu văn hoá của nhân dân; có cơ chế khuyến khích, khen thưởng xứng đáng những tác phảm xuất sắc viết về Hưng Yên. Đến năm 2010, tất cả các huyện, xã có trung tâm văn hoá, thôn (làng) có nhà văn hoá. Tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở.

Đẩy mạnh xã hội hoá, mở rộng các hoạt động thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn hoá, thể thao, đầu tư trọng điểm một số môn thể thao tỉnh có ưu thế để giành thứ hạng cao trong nước, quốc tế; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức và tài trợ các hoạt động văn hoá, thể thao.

Xây dựng khu thi đấu thể thao của tỉnh; các huyện có trung tâm văn hoá thể thao; xã, thôn có sân thể thao. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hoá, thể thao vui chơi giải trí ở đô thị và khu công nghiệp.

4.- Thực hiện các chính sách xã hội và tạo việc làm cho người lao động.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. Duy trì và đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa". Hàng năm dùng một phần ngân sách để hỗ trợ các đối tượng chính sách khó khăn. Phấn đấu 100% xã, phường được công nhận thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Quan tâm phụng dưỡng người già, trợ giúp người tàn tật, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm nghèo với những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Có chính sách ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, để tiếp tục thu hẹp diện xã khó khăn, giảm sự chênh lệch giữa các địa bàn.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành nghề thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm cơ sở chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo thêm nhiều việc làm mới, đến 2010 cơ cấu lao động trong nông nghiệp 55%, công nghiệp và xây dựng 21%, dịch vụ 24%. Có giải pháp thiết thực trong giải quyết việc làm cho hộ nông dân dành đất xây dựng đô thị và phát triển công nghiệp. Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị xuống còn 2,5% đến 3%, nâng thời gian sử dụng lao động ở nông thôn lên 85%.

Trích : Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên(14/08/2017 3:32 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020(29/12/2011 4:41 CH)

Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 và đến năm 2010(14/05/2009 2:09 CH)

Định hướng phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2010(10/04/2009 2:08 CH)

°
1521 người đang online