Định hướng phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2010

Đăng ngày 10 - 04 - 2009
100%

Định hướng phát triển ngành và lĩnh vực đến năm 2010 của tỉnh Hưng Yên

Sản xuất nông nghiệp

Chuyển đổi đất trồng lúa sang
trồng cây ăn quả ở Văn Giang

1. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đưa các giống cây, con năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như giống lúa chất lượng cao, giống bò lai sind, lợn hướng nạc, gia cầm siêu trứng, siêu nạc,...

2. Tăng cường đầu tư nhiều cho nông nghiệp nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, trước hết là đầu tư cho các công trình thủy lợi đảm bảo tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, phục vụ tưới tiêu khoa học, đầu tư hệ thống sản xuất giống cây trồng vật nuôi, mở rộng ứng dụng và phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

3. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông sản theo quy hoạch vùng để khai thác thế mạnh của địa phương, tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu thị trường và đạt hiệu quả kinh tế cao, khắc phục tình trạng bố trí sản xuất không dựa trên quy hoạch và đòi hỏi của thị trường về chất lượng và giá cả có sức hấp dẫn trong cạnh tranh.

4. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản, coi trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập của nông dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tập trung xây dựng các mô hình chế biến có quy mô vừa và nhỏ như chế biến nhãn, vải, dược liệu tinh dầu, thức ăn gia súc, sản xuất hàng hóa chất lượng cao...Phát triển và khai thác có hiệu quả các cơ sở chế biến thực phẩm để từng bước mở rộng sản xuất phục vụ cho xuất khẩu nông sản thực phẩm đã qua chế biến.

5. Tăng cường xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như:  Đẩy mạnh các hoạt động thông tin thị trường; xây dựng thương hiệu một số hàng hóa có thế mạnh cạnh tranh, Nhãn lồng, mật ong, lúa chất lượng cao... và một số chợ đầu mối tiêu thụ hàng nông sản.

6. Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng lao động nông nghiệp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dậy nghề của tỉnh. Có cơ chế thu hút cán bộ kỹ thuật về nông thôn công tác. Triển khai xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống khuyến nông cơ sở, đào tạo khuyến nông viên, tập huấn kỹ thuật để nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

7. Đổi mới quan hệ sản xuất ở nông thôn trên cơ sở đổi mới tổ chức hoạt động của các HTX. Xây dựng HTX làm ăn có hiệu quả thu hút đông đảo các hộ nông dân tham gia, giúp nông dân khắc phục những khó khăn trong sản xuất, phòng chống thiên tai và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng cánh đồng cho thu nhập 50 triệu đồng/ha, hộ nông dân thu nhập 50 triệu đồng/năm.

8. Phát triển ngành nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, dự kiến tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp từ nay đến năm 2010 tăng trung bình 5%/năm. Khai thác tiềm năng sẵn có về đất đai, khí hậu và lao động, tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại.

9. Đưa ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trở thành ngành sản xuất chính và phát triển theo công nghiệp hóa cung cấp cho các đô thị và chế biến xuất khẩu. Thực hiện tốt chương trình sind hóa đàn bò và nạc hóa đàn lợn. Phát triển nhanh đàn lợn thịt ở các khu chăn nuôi tập trung và hộ gia đình. Phát triển chăn nuôi bò sữa, các giống gia súc, gia cầm và thủy sản có giá trị kinh tế hàng hóa cao.

Công nghiệp

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản

1. Trên cơ sở phân tích các tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn thách thức của tỉnh, Hưng Yên xác định sẽ tập trung cao độ để phát triển nhanh, vững chắc công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, làm động lực cho phát triển nông nghiệp và các ngành dịch vụ. Với quan điểm trên, việc phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới dựa trên những định hướng cơ bản sau:

 • Huy động tối đa các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp và TTCN, đặc biệt chú trọng đến việc tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án vào đầu tư, kết hợp với việc hình thành các khu cụm công nghiệp và bố trí không gian hợp lý đối với các dự án, đồng thời tạo hành lang pháp lý tốt nhất cho các dự án phát triển với hiệu quả đầu tư cao.
 • Ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tiêu dùng, chế biến nông sản và các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường. Kết hợp nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn ODA và vốn của các thành phần kinh tế khác để sớm đầu tư các cơ sở xử lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt để đảm bảo phát triển bền vững...
 • Hình thành các khu, cụm công nghiệp tập trung trên tuyến quốc lộ 5, 39A và một số huyện phía nam của tỉnh để phát huy lợi thế cầu Yên Lệnh. Có chính sách hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
 • Tỉnh tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn tỉnh được ưu đãi tối đa trong khuôn khổ pháp luật cho phép (hoặc trong thẩm quyền của tỉnh) để phát triển công nghiệp đặt trong sự phát triển chung của vùng, cả nước phù hợp xu thế phát triển của thế giới.

2. Để thu hút đầu tư trên địa bàn, Hưng Yên đã có nhiều giải pháp và đề ra những cơ chế thu hút đầu tư vào địa bàn và được thể hiện bằng nhiều hình thức như Quyết định số 13/2003/QĐ-UB về ưu đãi các dự án đầu tư vào địa bàn,... bên cạnh đó tỉnh tiến hành lập quy hoạch phát triển các khu công nghiệp để các dự án giảm bớt khâu giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian trong các thủ tục pháp lý, cụ thể đã hình thành một số khu công nghiệp như sau:

 • Khu công nghiệp Như Quỳnh A: Diện tích quy hoạch 50 ha. Bắt đầu có dự án đầu tư từ năm 1995. Đến nay, diện tích đã cho thuê 43,7 ha, lấp đầy 87,4% diện tích quy hoạch.
 • Khu công nghiệp Như Quỳnh B: Bắt đầu có dự án đầu tư từ năm 1998, diện tích quy hoạch 50 ha. Diện tích đã cho thuê 16,5 ha, lấp đầy 33% diện tích quy hoạch.
 • Khu công nghiệp Phố Nối A: Diện tích quy hoạch 390 ha do Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư Hòa Phát làm chủ đầu tư. Bắt đầu có dự án đầu tư từ năm 1998. Diện tích đã cho thuê 101 ha, lấp đầy 25,9% diện tích quy hoạch.
 • Một góc khu công nghiệp Phố Nối B
  Khu công nghiệp Phố Nối B: Diện tích quy hoạch 250 ha, trong đó Tổng công ty Dệt may Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp dệt may với quy mô 95 ha. Diện tích đã cho thuê 85 ha, lấp đầy 34% diện tích quy hoạch.
 • Khu công nghiệp Minh Đức: Diện tích quy hoạch 200 ha. Diện tích đã cho thuê 35 ha, lấp đầy 17,5% diện tích quy hoạch.
 • Khu công nghiệp thị xã Hưng Yên: Diện tích quy hoạch 60 ha. Tỉnh đã chủ trương phát triển thành khu thương mại dịch vụ.
 • Ngoài ra tỉnh sẽ hình thành một số khu, cụm công nghiệp ở các huyện phía nam của tỉnh ở huyện Khoái Châu, Kim Động (dọc quốc lộ 39A), huyện Tiên Lữ, Phù Cừ (dọc quốc lộ 39B) để tiêu thụ nông sản tại chỗ và sử dụng lao động dư thừa ở khu vực nông thôn.
 • Phát triển làng nghề: Hưng Yên đã tiến hành quy hoạch phát triển được 10 làng nghề TTCN trên cơ sở các làng nghề truyền thống, hiện tại 3 trong tổng số 10 làng nghề đã được đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật và duy trì phát triển tốt, còn lại 7 làng nghề đang tiếp tục được tỉnh đầu tư, hỗ trợ về nhiều mặt như đầu tư cơ sở hạ tầng, vốn, khoa học kỹ thuật, nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm đầu ra,...

Thương mại - dịch vụ - du lịch

 • Khai thác tối đa lợi thế của tỉnh để phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, phát huy các mô hình dịch vụ hiện có, nhanh chóng đưa dịch vụ trở thành lĩnh vực mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong GDP.
 • Phát triển thương mại đạt tới trình độ cao, hiện đại, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhanh, kích thích mạnh sản xuất và đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
 • Phát triển thương mại nội địa theo hướng trọng tâm, trước hết chú trọng thị trường nội tỉnh và các tỉnh lân cận, đặc biệt Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, phát triển các sản phẩn lợi thế để hướng ra thị trường xuất khẩu.
 • Phát triển mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế với sự quản lý chung của Nhà nước. Chú trọng khai thác thị trường truyền thống và tiếp cận nhanh các thị trường mới có tiềm năng.
 • Phát triển mạnh ngành dịch vụ và du lịch trên cơ sở của lễ hội truyền thống. Tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng, thông tin, điện, nước,.. nhằm thúc đẩy sản xuất và đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
 • Đẩy nhanh tiến độ hình thành, xây dựng và phát triển các độ thị mới, các khu, cụm dân cư tập trung…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

 • Nâng cao chất lượng
  là nhiệm vụ hàng đầu của ngành giáo dục
  Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các trường học; phát triển nhanh hệ thống đào tạo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, khuyến khích các thành phần kinh tế tích cực tham gia vào lĩnh vực này. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao,…
 • Làm tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, phát triển và hoàn thiện hệ thống khám và chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình xoá đói, giảm nghèo; khuyến khích các địa phương tự lực phấn đấu vươn lên thoát khỏi nghèo và không còn hiện tượng tái nghèo trong đó có sự hỗ trợ của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để tạo điều kiện tốt cho tập trung phát triển kinh tế của tỉnh.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên(14/08/2017 3:32 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020(29/12/2011 4:41 CH)

Những mục tiêu cơ bản phát triển kinh tế-xã hội năm 2005 và đến năm 2010(14/05/2009 2:09 CH)

Phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.(10/04/2009 2:08 CH)

°
1643 người đang online